Fler nyheter

14 december 2018

Åttondeklassare bjuds på utbildning i psykisk hälsa

Under 2019 erbjuder Region Kronoberg åk 8 i Kronoberg att kostnadsfritt delta i ett evidensbaserat program om psykisk hälsa. Programmet YAM, Youth Aware of Mental health, syftar till att öka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar och deras betydelse för den psykiska hälsan.

Att länets elever i årskurs 8 nu får möjlighet att förbättra sin psykiska hälsa är mycket bra. Vi har sett att den psykiska ohälsan har ökat och genom att delta i YAM-programmet får skolorna en bra och evidensbaserad möjlighet att stärka elevernas psykiska hälsa och förmåga att se och hjälpa varandra säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Programmet genomförs under skoltid och går i linje med skolans läroplan. Det innehåller föreläsningar, rollspel och diskussionsforum. YAM ska utveckla ungas problemlösningsförmåga och emotionella intelligens samt ge färdigheter i att handskas med egna och andras känslor, relationer och empati.

 Programmets huvudområden:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Självhjälpsråd
  • Stress och kriser
  • Depressioner och självmordstankar
  • Att hjälpa en kompis som har det svårt
  • Vem kan jag be om råd?

I YAM anses de unga själva vara experter på sin psykiska hälsa, därför står deras röster och egna erfarenheter i fokus. Programmet genomförs av personal från Ungdomsmottagningen i Region Kronoberg som utbildats av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Programmet ger resultat: En studie med drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder visar att YAM förbättrar ungdomarnas psykiska hälsa. Självmordstankar och självmordsförsök minskar med 50 % samt att välbefinnandet ökar hos eleverna.

Det är glädjande att vi fått så positiv respons från alla håll på detta erbjudande och förhoppningsvis faller det så väl ut att YAM kan erbjudas varje år till länets alla årskurs 8, säger Jonas Ericsson, regional utvecklingsledare Psykisk hälsa.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00
Jonas Ericsson

Jonas Ericsson

Regional utvecklingsledare psykisk hälsa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 72, 0709-84 44 08

Relaterade nyheter

Tätare i toppen men Region Kronoberg fortsatt bäst

23 maj 2019

Region Kronoberg fortsätter att behålla första platsen bland rikets regioner när det gäller andelen ekologiska livsmedel och det tack vare ett nära samarbete mellan kost- och restauranger och upphandl...

700 elever besökte Linnéuniversitetet

23 maj 2019

I går besökte 700 nyfikna grundskoleelever Linnéuniversitetet. Där fick eleverna bland annat se en storslagen och sprakande rymdshow med Tekniska museet. Dessutom fick eleverna lära känna universitete...

Vårforum om nya Business region Kronoberg

23 maj 2019

Den 22 maj 2019 träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från offentliga myndigheter och bolag, näringslivsorganisationer och andra aktörer som ville lära sig mer om nya Business region Kronoberg...

Specialisttandvårdens nya lokaler invigda

22 maj 2019

Under onsdagen invigdes specialisttandvårdens nya lokaler på Centrallasarettet Växjö. Med fler behandlingsrum och ny teknik ska verksamheten skapa bättre patientflöde och erbjuda snabbare behandlingar...