Fler nyheter

14 december 2018

Åttondeklassare bjuds på utbildning i psykisk hälsa

Under 2019 erbjuder Region Kronoberg åk 8 i Kronoberg att kostnadsfritt delta i ett evidensbaserat program om psykisk hälsa. Programmet YAM, Youth Aware of Mental health, syftar till att öka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar och deras betydelse för den psykiska hälsan.

Att länets elever i årskurs 8 nu får möjlighet att förbättra sin psykiska hälsa är mycket bra. Vi har sett att den psykiska ohälsan har ökat och genom att delta i YAM-programmet får skolorna en bra och evidensbaserad möjlighet att stärka elevernas psykiska hälsa och förmåga att se och hjälpa varandra säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Programmet genomförs under skoltid och går i linje med skolans läroplan. Det innehåller föreläsningar, rollspel och diskussionsforum. YAM ska utveckla ungas problemlösningsförmåga och emotionella intelligens samt ge färdigheter i att handskas med egna och andras känslor, relationer och empati.

 Programmets huvudområden:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Självhjälpsråd
  • Stress och kriser
  • Depressioner och självmordstankar
  • Att hjälpa en kompis som har det svårt
  • Vem kan jag be om råd?

I YAM anses de unga själva vara experter på sin psykiska hälsa, därför står deras röster och egna erfarenheter i fokus. Programmet genomförs av personal från Ungdomsmottagningen i Region Kronoberg som utbildats av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Programmet ger resultat: En studie med drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder visar att YAM förbättrar ungdomarnas psykiska hälsa. Självmordstankar och självmordsförsök minskar med 50 % samt att välbefinnandet ökar hos eleverna.

Det är glädjande att vi fått så positiv respons från alla håll på detta erbjudande och förhoppningsvis faller det så väl ut att YAM kan erbjudas varje år till länets alla årskurs 8, säger Jonas Ericsson, regional utvecklingsledare Psykisk hälsa.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Jonas Ericsson

Regional utvecklingsledare psykisk hälsa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 72, 0709-84 44 08

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Fler vaccinerar sig mot influensa

17 januari 2019

I flera år har andelen kronobergare 65 år eller över som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan legat stabilt på omkring 57 procent under hela säsongen. Under vaccinationstiden november-december 2018 ha...

Sök Region Kronobergs kulturstipendier!

16 januari 2019

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Sista ansökningsdag är 1 april 2019.

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...