Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 februari 2018

Attraktiva platser - för företagens tillväxt

Det är högkonjunktur! Inte minst i Kronoberg. Länet hade högst tillväxt räknat i bruttoregionalprodukt av Sveriges samtliga regioner mellan 2014 och 2016. Och en större andel av företagen än i riket säger att de efterfrågar ny kompetens, arbetskraft. Kompetensförsörjningen är svår i högkonjunktur, när alla talanger redan har jobb och trycket på att vidareutbilda sig inte är så stort. Kompetensförsörjningen är svår även i lågkonjunktur, när kostnader måste pressas och verksamheter slimmas för att vara konkurrenskraftiga.

Region Kronoberg arbetar näringslivsfrämjande på flera sätt. Direkt mot företagen sker det oftast via vårt bolag ALMI. Men vi har också en del insatser i egen regi. En ny sådan är Konsulttimmen. Företagare kan få konsultstöd gratis inom ett antal områden. Efter bara ett par månader kan vi se en stor efterfrågan av insatsen. Många småföretagare har sökt och fått stödet. Glädjande är att hälften av dessa är kvinnliga företagare. Flera andra insatser vänder sig mot företag med en viss omsättning, tillväxt eller antal anställda. Detta vet vi utesluter många företagare, inte minst kvinnor och nystartare. Det är därför mycket glädjande att vi med konsulttimmen nu lyckas nå så många av dessa.

Region Kronoberg ger även stöd till småföretag i form av digitaliseringscheckar eller affärsutvecklings-checkar för internationalisering. Syftet med checkarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för digitalisering eller internationalisering. Vi stödjer även kommersiell och offentlig service på landsbygden genom servicebidrag, hemsändningsbidrag, investeringsstöd och särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen. 

Mer information om vårt företagsstöd finns på www.regionkronoberg.se/foretagsstod, öppnas i ny flik

Konkreta åtgärder som konsulttimmen är förstås näringslivsfrämjande och ett viktigt smörjmedel. Samtidigt är det inte sådant som företagen själva lyfter som det viktigaste för sin tillväxt. I en ny studie från Tillväxtverket anger industriföretag med 5-249 anställda att det är attraktiva livsmiljöer som den främsta faktorn för en fortsatt tillväxt. För att attrahera rätt kompetens och kunna växa som de önskar behövs god service, en fungerande bostadsmarknad och god infrastruktur. Platserna måste bli och upplevas som attraktiva ställen att bo och verka på. Studien visar också att industriföretagen, mer än andra företag är framtidsoptimistiska, digitala och arbetar med miljöfrågor. Ryktet och kunskapen om dem ger nog i många fall ett annat budskap. Precis som många av de platser ute i landet där dessa företag befinner sig omges av rykten och bilder som inte helt stämmer med verkligheten.

Det politikområde som vi har ansvar för heter Regional tillväxt och attraktionskraft. Studien om våra industriföretag visar med tydlighet hur viktigt det är att se dessa frågor samlat. Attraktiva platser är grunden för tillväxt.

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

21 maj 2018

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs ar...

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

16 maj 2018

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå...