Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 februari 2018

Attraktiva platser - för företagens tillväxt

Det är högkonjunktur! Inte minst i Kronoberg. Länet hade högst tillväxt räknat i bruttoregionalprodukt av Sveriges samtliga regioner mellan 2014 och 2016. Och en större andel av företagen än i riket säger att de efterfrågar ny kompetens, arbetskraft. Kompetensförsörjningen är svår i högkonjunktur, när alla talanger redan har jobb och trycket på att vidareutbilda sig inte är så stort. Kompetensförsörjningen är svår även i lågkonjunktur, när kostnader måste pressas och verksamheter slimmas för att vara konkurrenskraftiga.

Region Kronoberg arbetar näringslivsfrämjande på flera sätt. Direkt mot företagen sker det oftast via vårt bolag ALMI. Men vi har också en del insatser i egen regi. En ny sådan är Konsulttimmen. Företagare kan få konsultstöd gratis inom ett antal områden. Efter bara ett par månader kan vi se en stor efterfrågan av insatsen. Många småföretagare har sökt och fått stödet. Glädjande är att hälften av dessa är kvinnliga företagare. Flera andra insatser vänder sig mot företag med en viss omsättning, tillväxt eller antal anställda. Detta vet vi utesluter många företagare, inte minst kvinnor och nystartare. Det är därför mycket glädjande att vi med konsulttimmen nu lyckas nå så många av dessa.

Region Kronoberg ger även stöd till småföretag i form av digitaliseringscheckar eller affärsutvecklings-checkar för internationalisering. Syftet med checkarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för digitalisering eller internationalisering. Vi stödjer även kommersiell och offentlig service på landsbygden genom servicebidrag, hemsändningsbidrag, investeringsstöd och särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen. 

Mer information om vårt företagsstöd finns på www.regionkronoberg.se/foretagsstod, öppnas i ny flik

Konkreta åtgärder som konsulttimmen är förstås näringslivsfrämjande och ett viktigt smörjmedel. Samtidigt är det inte sådant som företagen själva lyfter som det viktigaste för sin tillväxt. I en ny studie från Tillväxtverket anger industriföretag med 5-249 anställda att det är attraktiva livsmiljöer som den främsta faktorn för en fortsatt tillväxt. För att attrahera rätt kompetens och kunna växa som de önskar behövs god service, en fungerande bostadsmarknad och god infrastruktur. Platserna måste bli och upplevas som attraktiva ställen att bo och verka på. Studien visar också att industriföretagen, mer än andra företag är framtidsoptimistiska, digitala och arbetar med miljöfrågor. Ryktet och kunskapen om dem ger nog i många fall ett annat budskap. Precis som många av de platser ute i landet där dessa företag befinner sig omges av rykten och bilder som inte helt stämmer med verkligheten.

Det politikområde som vi har ansvar för heter Regional tillväxt och attraktionskraft. Studien om våra industriföretag visar med tydlighet hur viktigt det är att se dessa frågor samlat. Attraktiva platser är grunden för tillväxt.

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...