Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

8 maj 2018

Avslutningskonferens för Glasrikesuppdraget

I måndags, den 7 maj, hölls Glasrikeuppdragets avslutningskonferens på plats i Glasriket, på Kosta Boda Art Hotel. På konferensen belystes många av de gemensamma insatser som gjorts, bland annat genom en resumé av allt som genomförts under 6 års arbete och en redovisning av den omfattande utvärdering som genomförts av Oxford Research.

Under avslutningskonferensen redovisade representanter för de aktörer som deltagit i arbetet dels sina erfarenheter av det arbete som gjorts och den samverkan som skett, dels hur de ser på ett fortsatt utvecklingsarbete i Glasriket framöver.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, född och uppvuxen i Kosta, deltog och redovisade regeringens syn på Glasriket. Han framhöll dess betydelse för Sverige, områdets starka kulturarv och Glasriket som starkt besöksmål som lockar intresserade från när och fjärran. Han framhöll också vikten av att påvisa den positiva utveckling som sker i Glasriket.

Dagen präglades av positiva tongångar och många samtal om framtida satsningar för en positiv utveckling av Glasriket. Ett ord som ständigt återkom under dagen var samverkan, något som successivt utvecklats under de sex år som uppdraget pågått. Alla konferensdeltagare var överens om att samverkan är en grundläggande förutsättning för ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete och något man avser att fortsätta med.

Dagen avslutades med att Tony Lundstedt, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg, tillsammans med en representant för Regionförbundet i Kalmar län fick ta emot varsin glasskål (!) av de två länsstyrelserna, med spirande fröer som satts i jorden under dagen. Detta som en symbol för att de regionalt utvecklingsansvariga nu tar över en del av det samverkansarbete som ska fortsätta i Glasriket.

Om Glasrikesuppdraget

Regeringen gav 2012 länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län i uppdrag att genomföra ett tre-årigt uppdrag inriktat på att främja utvecklingen i Glasriket, det så kallade Glasrikeuppdraget. I genomförandet av uppdraget skulle också regionalt utvecklingsansvariga Region Kronoberg, Regionförbundet södra Småland och Regionförbundet i Kalmar län medverka samt de fyra Glasriket-kommunerna Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda och Nybro. Tillväxtverket har haft en viktig roll som central statlig myndighet, men även exempelvis SGU (Statens Geologiska Undersökning) har haft stor betydelse för genomförandet av delar av uppdraget. 2015 beslutade regeringen om en förlängning av uppdraget till och med 2017. Efter sex år, den 31 december 2017, avslutades uppdraget.

Uppdraget har varit brett och har under åren genomförts inom flera olika områden. Arbetet har bland annat inneburit att gemensamma frågor har drivits, prövats och omprövats i olika faser av uppdraget.

En mångfald av insatser har gjorts men vi kan särskilt lyfta fram vissa områden som prioriterats och där större satsningar gjorts. Detta gäller bland annat sanering av glasbrukstomter, besöksnäring, glasets arkiv och samlingar, integration och näringslivsutveckling. Åtgärderna avslutas dock inte inom alla dessa områden – de kommer att fortsätta även efter att uppdraget avslutats, berättar Anders Unger, samordnare inom Regional utveckling i Region Kronoberg.

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 73

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Relaterade nyheter

Idag invigs Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagning

14 september 2018

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö oc...

MAT 2018 – för bra och regional mat

6 september 2018

I kväll invigs MAT 2018: Mötesplatsen för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid. MAT består bland annat av en matmarknad som lockar mer än 50 000 besökare varje år och ett 60-tal kostnadsfria...

Nobel Mot Nya Höjder Markaryd ska inspirerar elever att förändra världen

31 augusti 2018

För första gången invigs en utställning från Nobelmuseet utanför Stockholm. Utställningen Nobel Mot Nya Höjder Markaryd är resultatet av ett unikt samarbete mellan Nobelmuseet, Region Kronoberg, Tekni...

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...