Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

16 april 2018

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver få komma till tals

Barn har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Men särskilt de små barnen hörs sällan i forskning. Karin Pernebo har i sin forskning bland annat låtit barn mellan fyra och 13 år berätta om sina upplevelser. Nästa vecka disputerar hon med en doktorsavhandling om insatser till barn som bevittnat våld mot en förälder. Ett arbete som kan bidra till förbättring och vidareutveckling av de metoder som vården använder i dag.

Att barn ska få uttrycka sin mening och få berätta om sina erfarenheter, både i forskning och i klinisk verksamhet, är en av de saker som hon lyfter fram i avhandlingen ”Children in group interventions after exposure to violence toward a caregiver” som hon lägger fram vid Linnéuniversitetet i samarbete med FoU Kronoberg den 20 april.

UNICEF uppskattar att 25 procent av alla barn i världen 2017 levde med en våldsutsatt mamma. I västvärlden och i Sverige bevittnar 5–10 procent av alla barn våld mot en förälder under sin uppväxt. Barn som blivit vittne till våld mot en förälder riskerar att påverkas negativt när det gäller hälsa och utveckling. Därför behövs åtgärder som hjälper barn att hantera svåra livserfarenheter. Ungefär hälften av alla barn med erfarenheter av våld mot en förälder behöver riktade insatser. Små barns mentala omognad gör dem särskilt känsliga för påverkan, samtidigt är de mer mottagliga för positiva förändringar och professionella insatser. Det gör det särskilt angeläget med tidiga insatser; dels blir behandlingen enklare än om den sätts in senare, dels riskerar annars barnens utveckling att hämmas av att de lider av psykisk ohälsa och posttraumatisk stress.

Karin Pernebo har studerat två behandlingsmetoder för barn som bevittnat våld i familjen: en psykoterapeutisk och en psykopedagogisk. Båda genomfördes i grupp. Karin Pernebo har dels intervjuat barn som deltagit i gruppbehandling om deras upplevelser, dels undersökt utfallet av de två olika behandlingsmetoderna när det gäller symtom på psykisk ohälsa och posttraumatisk stress. Både barn och mammor uppskattade att delta i behandlingarna och mådde också bättre efteråt. De yngsta barnen gav uttryck för att de tyckte om att vara med i gruppträffarna och att de kände sig trygga i behandlingssituationen.

– Upplevelsen av trygghet är betydelsefull, eftersom den möjliggör för barnen att utvecklas och lära sig nya saker, säger Karin Pernebo.

Intervjuerna visade även att relationen mellan barnen och mammorna kan vara ett viktigt behandlingsfokus, både för att den rymmer så mycket positivt och som ett fokus för förändring när det finns svårigheter inom ramen för relationen.

Resultaten av studierna tyder på att båda interventionerna gav positiva effekter för barnen. Förbättringen av symtom på psykisk ohälsa och posttraumatisk stress var störst för de barn som deltagit i den psykoterapeutiska gruppinterventionen. Många barn hade dock kvarstående symtom och kan ha behov av kompletterande eller uppföljande behandling. För att upptäcka detta är det viktigt att det finns rutiner i vården för att göra kontinuerlig och uppföljande bedömning av symtom och behandlingsbehov. Mammorna drog generellt stor nytta av behandlingarna, deras symtom på generell psykisk ohälsa och posttraumatisk stress minskade avsevärt.

Som en fortsättning på de studier som ingår i doktorsavhandlingen håller Karin Pernebo nu på med uppföljande studier av barnens och mammornas symtom på psykisk ohälsa och posttraumatisk stress sex och tolv månader efter att behandlingarna avslutats.

Kontakt

Karin Pernebo

Doktorand, FoU Kronoberg

Leg. psykolog, forskar om barn med erfarenhet av familjevåld och om barns egna erfarenheter av psykoterapeutisk behandling.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 61 45, 0470-59 22 83

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos

19 april 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Primus Kim och Årets handledare utsedda!

16 april 2018

Idag arrangerades ”handledarens dag” för femte året i rad av Vård- och omsorgscollege på Växjö Konserthus. Två utmärkelser delades ut till vård och omsorgspersonal: ”Primus Kim” och ”Årets handledare”...

Goda resultat för primärvården och rehabiliteringen i länet

13 april 2018

Primärvården i länet får goda resultat i den nationella patientenkäten. Ytterligare ett glädjande besked är att regionens rehabilitering får ett mycket gott resultat av patienterna.

Är du nästa praktikant på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor?

12 april 2018

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2018 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid våra och andra lärosäten som en integrerad del av studieprogrammet. Arbe...