Fler nyheter

18 september 2019

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett bättre län för barn att växa upp i.

Detta är ett väldigt viktigt arbete för barn, ungdomar och föräldrar i Kronoberg. Vår vilja att vi ska se resultat redan första kvartalet nästa år, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Under våren har länets tvärgrupp för barn och unga och arbetsgrupper i hälso- och sjukvård och kommuner jobbat med ett välbefinnandehjul och ett gemensamt språk. Arbetet gick snabbare än väntat.

Med det underlag vi fick kunde vi börja bygga en hel praxismodell som vi nu ska arbeta vidare med. Detta innebär att processen tar ett stort steg framåt på ungefär 2,5 år utifrån vår tidigare tidsplan, säger Annika Magnerot, verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling.

Det är unikt i Sverige att skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård valt att arbeta ihop. I Kronoberg fattades redan 2017 beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete. Målet är att samverka för barnens bästa och utgå från barnets behov, inte hur myndigheterna är organiserade. Förra året bildades en styrgrupp för att leda arbetet och alla parter bidrog med pengar för att inleda ett processarbete.

Fakta om Skottlandsmodellen

Kronoberg har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting it right for every child” (GIRFEC). För barn och deras familjer har GIRFEC lett till ett bättre, enklare och mer förutsägbart stöd, tidigare insatser, stöd till fler barn, färre placerade barn, minskad ungdomskriminalitet, att det socioekonomiska utbildningsgapet minskar och att färre barn röker, använder alkohol och droger. GIRFEC är gemensamt framtagna modeller och arbetssätt som bygger på kunskap om vad som på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling. Modellerna och arbetssätten tillämpas av bl.a. hälso- och sjukvården, idéburna organisationer, polisen, skolan och socialtjänsten.

Mer information om processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg

 

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Annika Magnerot

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 05

Relaterade nyheter

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

11 december 2019

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 milj...

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

10 december 2019

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt part...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.