Fler nyheter

18 september 2019

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett bättre län för barn att växa upp i.

Detta är ett väldigt viktigt arbete för barn, ungdomar och föräldrar i Kronoberg. Vår vilja att vi ska se resultat redan första kvartalet nästa år, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Under våren har länets tvärgrupp för barn och unga och arbetsgrupper i hälso- och sjukvård och kommuner jobbat med ett välbefinnandehjul och ett gemensamt språk. Arbetet gick snabbare än väntat.

Med det underlag vi fick kunde vi börja bygga en hel praxismodell som vi nu ska arbeta vidare med. Detta innebär att processen tar ett stort steg framåt på ungefär 2,5 år utifrån vår tidigare tidsplan, säger Annika Magnerot, verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling.

Det är unikt i Sverige att skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård valt att arbeta ihop. I Kronoberg fattades redan 2017 beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete. Målet är att samverka för barnens bästa och utgå från barnets behov, inte hur myndigheterna är organiserade. Förra året bildades en styrgrupp för att leda arbetet och alla parter bidrog med pengar för att inleda ett processarbete.

Fakta om Skottlandsmodellen

Kronoberg har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting it right for every child” (GIRFEC). För barn och deras familjer har GIRFEC lett till ett bättre, enklare och mer förutsägbart stöd, tidigare insatser, stöd till fler barn, färre placerade barn, minskad ungdomskriminalitet, att det socioekonomiska utbildningsgapet minskar och att färre barn röker, använder alkohol och droger. GIRFEC är gemensamt framtagna modeller och arbetssätt som bygger på kunskap om vad som på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling. Modellerna och arbetssätten tillämpas av bl.a. hälso- och sjukvården, idéburna organisationer, polisen, skolan och socialtjänsten.

Mer information om processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg

 

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Annika Magnerot

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 05

Relaterade nyheter

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...