Fler nyheter

5 december 2017

Bättre ordförråd för barn med nya Språkstegen

För att stärka ordförrådet hos barnen i Kronoberg och Blekinge har Kulturrådet beslutat att stödja ”Språkstegen”, ett utvecklingsarbete i de båda länen som ska stärka språk och identitet och främja läsning med barn i ålder 0-3 år och deras familjer.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg fick i november 1, 3 miljoner för arbetet med Språkstegen.

Det var vi och Region Jämtland-Härjedalen som fick den största tilldelningen från Kulturrådet säger Sara Wijk på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Det är roligt att en så stor del av de 8,7 miljonerna hamnade hos oss, men det är också så klart ansvarsfullt.

Det är inte bara läsning i tidig ålder som spelar roll, även hur vuxna läser med barnet är viktigt. Tillsammans med boken ”Knacka på” får föräldrar vid barnhälsovårdens 8-månadersbesök information och redskap för hur man på bästa sätt stimulerar språket vid läsning. Biblioteken i alla kommuner kommer att erbjuda språkstimulerande verksamhet som rim och ramsor, pekbokssagostund eller bebisteater för familjerna och vid 18 månader kommer biblioteket dela ut ytterligare en bok. Och fler insatser blir det framöver.

Om språkstegen

Språkstegen är ett samarbete mellan Region Blekinge genom Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge och involverar alla barnhälsovårdssjuksköterskor, folkbibliotek i alla tretton kommuner, logopedi och regionbibliotek. Arbetet syftar till jämlik språkutveckling samt att främja läsning med små barn.

I Blekinge har Språkstegen varit igång sedan september. Den 6 december får alla BHV-sjuksköterskor i Kronobergs län utbildning inför starten i januari 2018.

Vid skolstart kan ordförrådet variera mellan 5000 och 17 000 ord från barn till barn. Läsning är en stark bidragande orsak till god språkutveckling. Utvecklingsarbetet, Språkstegen, ska stärka språk och identitet och främja läsning med 0-3 åringar och deras familjer. Alla barn, drygt 4000 per år, i Blekinge och Kronoberg omfattas av satsningen. 

För kommentarer och intervjuer

Sara Wijk, projektledare Språkstegen
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Det här är en e-postadress 0455-32 20 54

Helena Nyström, Barnhälsovårdssamordnare
Region Kronoberg, Det här är en e-postadress 0470-58 68 03

Clara Holmén, Leg logoped
Region Kronoberg, Det här är en e-postadress 0470-58 25 46

För kontakt med personer som möter familjer

Cecilia Persson, Älmhults bibliotek
Det här är en e-postadress 0476-553 61

Cecilia Norrman Fornander, barnhälsovården
Araby Familjecenter, Det här är en e-postadress 0470-58 69 08

För mer bakgrundsmaterial

Språkstegens webb: www.sprakstegen.se

Om Kulturrådet, Bokstart och bidraget: http://www.kulturradet.se/nyheter/2017/Bokstart
Helt ny magisteruppsats från BTH:

Lavesson, G och Ramirez, N; Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudie

Relaterade nyheter

7 miljoner till regionala projekt för tillväxt

21 mars 2018

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att ge regionala 1:1-medel till projekt om ungas intresse för teknik, cirkulär ekonomi och hållbarhet i översiktsplaneringen.

Nytt samarbete med Nobelmuseet i Kronoberg

20 mars 2018

Mot nya höjder är stolta över att utställningen Experiment visas i Kronoberg till hösten inom ramen för ett nytt samarbete med Nobelmuseet.

Brister i läkemedelshantering

20 mars 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte fått ett av sina ordinarie läkemedel på ett av länets sjukhus.

Folkhälsoenkät ska skapa förutsättningar för en bättre hälsa

16 mars 2018

Under våren skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 landsting och regioner ut nationella folkhälsoenkäten till 280 000 svenskar.