Fler nyheter

23 januari 2018

Beslut om 662 miljoner kronor i investeringsplanen

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att godkänna 2018-års investeringsplan på 662 miljoner kronor. I planen finns fastighetsinvesteringar, omfattande IT investeringar, byte av fastighetsteknisk utrustning med mera.

Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatt investeringsram för 2018. Planen omfattar investeringar om totalt 662 mnkr. Förutom fastighetsinvesteringar på drygt 440 miljoner kronor, investeringar i medicinsk teknisk utrustning på 110 miljoner så kommer även ett antal omfattande IT-investeringar planeras under 2018

2018 fortsätter vi att bygga nytt och förbättra befintliga lokaler. Bland annat kommer större om- och tillbyggnader på Ljungby lasarett att genomföras. Vi kommer också att göra omfattande IT-investeringar, något som är oerhört viktigt för att kunna digitalisera fler delar av verksamheten och därmed göra den mer tillgänglig för kronobergarna, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

En del av de framtida satsningarna inom hälso- och sjukvården är att ge Lasarettet Ljungby en rejäl ansiktslyftning. I dag beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören uppdraget att ta fram ett förslag till investeringsbeslut som ska presenteras i höst. Regionstyrelsen har tidigare gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på en om- och utbyggnad av Ljungby Lasarett.

Efter den genomförda risk- och sårbarhetsbedömning (som genomförts med berörda verksamheter på lasarettet) är förslaget en utbyggnad mot den nuvarande norra parkeringen. Syftet med om- och utbyggnationen är att Lasarettet Ljungby, precis som Centrallasarettet Växjö, ska få ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde för flera verksamheter bland annat operation-, röntgen-, ambulans- och akutverksamheten.

Beslutet idag är avgörande för att vi ska kunna börja nästa viktiga fas innan vi kan påbörja arbetet på Lasarettet Ljungby, säger planeringsdirektör Jörgen Tagesson. Det vi gör nu är att samla olika professioner som arkitekter och andra sakkunniga för att ta fram det skarpa förslaget till om- och utbyggnad av sjukhuset i Ljungby.

Fakta

Om- och tillbyggnaden av Lasarettet Ljungby ska planeras tillsammans med verksamheten under våren 2018 och ett förslag till investeringsbeslut bereds inför beslut i regionstyrelsen senast hösten 2018. Efter investeringsbeslut följer 1 års projekteringstid och 2 års byggtid.

Investeringsplan 2018
 • Fastighetsinvesteringar 444 miljoner
 • Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar 12 miljoner
 • Investering i medicinteknik och återanskaffning 110 miljoner
 • Investering i informationsteknik 42 miljoner
 • IT-program och IT-utrustning kopplade till IT arbetsplatser 11 miljoner
 • Inventarier intäktsfinansierad verksamhet 31 miljoner
 • Övriga inventarier (inklusive konstnärlig utsmyckning) 12 miljoner

Totalt finansierad investeringsram 662 miljoner

Kontaktpersoner

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Jörgen Tagesson

Planeringsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 76 82, 0709-84 46 80

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...