Fler nyheter

28 november 2019

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

I september 2019 tog regionfullmäktige beslut om ett antal extra åtgärder för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Dessa insatser, som förväntas förbättra resultatet med totalt 61 miljoner kronor under 2020, är inte tillräckliga för att nå en ekonomi i balans. Därför kompletteras åtgärdsplanen med ytterligare åtgärder som förväntas förbättra resultatet för hälso- och sjukvården med ytterligare 54 miljoner kronor under nästa år.

Det pågår mycket arbete inom flera områden för att minska underskottet på kort och lång sikt. Men för att vi ska lyckas nå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling behöver vi genomföra ytterligare insatser, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M).

Ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans 2020

 • Justera bemanningen per vårdplats till tidigare beslutad nivå: 1.6 per vårdplats
 • Öka specialiseringen på regionens två sjukhus
 • Se över och öka följsamheten till regelverk för avgifter
 • Minska läkemedelskostnader i samband med kommande patentutgångar
 • Effektivisera upphandlingsprocessen
 • Sänka kostnaderna för serviceavtal
 • Genomföra ytterligare åtgärder inom respektive verksamhetsområde för att förbättra resultat jämfört med prognos
 • Effekter från pågående utvecklingsarbeten, till exempel: satsning för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, kostnader för sjukresor och uteblivna besök samt ökad digitalisering

Det som även kan påverka ekonomin är vilket beslut som fattas i samband med översynen av regionens förhöjda OB-ersättning. Beslut tas på regionstyrelsen i februari/mars.

Tidigare beslutade åtgärder för 2020

 • Anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster 
 • Inköpsbegränsning för förbrukningsinventarier och material (gäller ej medicinskt material, eller för patientändamål)
 • Särskild prövning av konsultkostnader 
 • Genomförande av plan för utfasning av hyrpersonal
 • Minska antalet provtagning och undersökningar som inte är nödvändiga
 • Effektivare LRV-process i Kronoberg (lagen om rättspsykiatrisk vård)
 • Minskad kostnad för vårdgaranti 

 

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...