Fler nyheter

28 november 2019

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

I september 2019 tog regionfullmäktige beslut om ett antal extra åtgärder för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Dessa insatser, som förväntas förbättra resultatet med totalt 61 miljoner kronor under 2020, är inte tillräckliga för att nå en ekonomi i balans. Därför kompletteras åtgärdsplanen med ytterligare åtgärder som förväntas förbättra resultatet för hälso- och sjukvården med ytterligare 54 miljoner kronor under nästa år.

Det pågår mycket arbete inom flera områden för att minska underskottet på kort och lång sikt. Men för att vi ska lyckas nå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling behöver vi genomföra ytterligare insatser, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M).

Ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans 2020

 • Justera bemanningen per vårdplats till tidigare beslutad nivå: 1.6 per vårdplats
 • Öka specialiseringen på regionens två sjukhus
 • Se över och öka följsamheten till regelverk för avgifter
 • Minska läkemedelskostnader i samband med kommande patentutgångar
 • Effektivisera upphandlingsprocessen
 • Sänka kostnaderna för serviceavtal
 • Genomföra ytterligare åtgärder inom respektive verksamhetsområde för att förbättra resultat jämfört med prognos
 • Effekter från pågående utvecklingsarbeten, till exempel: satsning för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, kostnader för sjukresor och uteblivna besök samt ökad digitalisering

Det som även kan påverka ekonomin är vilket beslut som fattas i samband med översynen av regionens förhöjda OB-ersättning. Beslut tas på regionstyrelsen i februari/mars.

Tidigare beslutade åtgärder för 2020

 • Anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster 
 • Inköpsbegränsning för förbrukningsinventarier och material (gäller ej medicinskt material, eller för patientändamål)
 • Särskild prövning av konsultkostnader 
 • Genomförande av plan för utfasning av hyrpersonal
 • Minska antalet provtagning och undersökningar som inte är nödvändiga
 • Effektivare LRV-process i Kronoberg (lagen om rättspsykiatrisk vård)
 • Minskad kostnad för vårdgaranti 

 

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.