Fler nyheter

28 november 2019

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

I september 2019 tog regionfullmäktige beslut om ett antal extra åtgärder för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Dessa insatser, som förväntas förbättra resultatet med totalt 61 miljoner kronor under 2020, är inte tillräckliga för att nå en ekonomi i balans. Därför kompletteras åtgärdsplanen med ytterligare åtgärder som förväntas förbättra resultatet för hälso- och sjukvården med ytterligare 54 miljoner kronor under nästa år.

Det pågår mycket arbete inom flera områden för att minska underskottet på kort och lång sikt. Men för att vi ska lyckas nå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling behöver vi genomföra ytterligare insatser, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M).

Ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans 2020

 • Justera bemanningen per vårdplats till tidigare beslutad nivå: 1.6 per vårdplats
 • Öka specialiseringen på regionens två sjukhus
 • Se över och öka följsamheten till regelverk för avgifter
 • Minska läkemedelskostnader i samband med kommande patentutgångar
 • Effektivisera upphandlingsprocessen
 • Sänka kostnaderna för serviceavtal
 • Genomföra ytterligare åtgärder inom respektive verksamhetsområde för att förbättra resultat jämfört med prognos
 • Effekter från pågående utvecklingsarbeten, till exempel: satsning för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, kostnader för sjukresor och uteblivna besök samt ökad digitalisering

Det som även kan påverka ekonomin är vilket beslut som fattas i samband med översynen av regionens förhöjda OB-ersättning. Beslut tas på regionstyrelsen i februari/mars.

Tidigare beslutade åtgärder för 2020

 • Anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster 
 • Inköpsbegränsning för förbrukningsinventarier och material (gäller ej medicinskt material, eller för patientändamål)
 • Särskild prövning av konsultkostnader 
 • Genomförande av plan för utfasning av hyrpersonal
 • Minska antalet provtagning och undersökningar som inte är nödvändiga
 • Effektivare LRV-process i Kronoberg (lagen om rättspsykiatrisk vård)
 • Minskad kostnad för vårdgaranti 

 

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.