Fler nyheter

28 november 2019

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

I september 2019 tog regionfullmäktige beslut om ett antal extra åtgärder för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Dessa insatser, som förväntas förbättra resultatet med totalt 61 miljoner kronor under 2020, är inte tillräckliga för att nå en ekonomi i balans. Därför kompletteras åtgärdsplanen med ytterligare åtgärder som förväntas förbättra resultatet för hälso- och sjukvården med ytterligare 54 miljoner kronor under nästa år.

Det pågår mycket arbete inom flera områden för att minska underskottet på kort och lång sikt. Men för att vi ska lyckas nå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling behöver vi genomföra ytterligare insatser, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M).

Ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans 2020

 • Justera bemanningen per vårdplats till tidigare beslutad nivå: 1.6 per vårdplats
 • Öka specialiseringen på regionens två sjukhus
 • Se över och öka följsamheten till regelverk för avgifter
 • Minska läkemedelskostnader i samband med kommande patentutgångar
 • Effektivisera upphandlingsprocessen
 • Sänka kostnaderna för serviceavtal
 • Genomföra ytterligare åtgärder inom respektive verksamhetsområde för att förbättra resultat jämfört med prognos
 • Effekter från pågående utvecklingsarbeten, till exempel: satsning för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, kostnader för sjukresor och uteblivna besök samt ökad digitalisering

Det som även kan påverka ekonomin är vilket beslut som fattas i samband med översynen av regionens förhöjda OB-ersättning. Beslut tas på regionstyrelsen i februari/mars.

Tidigare beslutade åtgärder för 2020

 • Anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster 
 • Inköpsbegränsning för förbrukningsinventarier och material (gäller ej medicinskt material, eller för patientändamål)
 • Särskild prövning av konsultkostnader 
 • Genomförande av plan för utfasning av hyrpersonal
 • Minska antalet provtagning och undersökningar som inte är nödvändiga
 • Effektivare LRV-process i Kronoberg (lagen om rättspsykiatrisk vård)
 • Minskad kostnad för vårdgaranti 

 

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

2 december 2019

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till...

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

27 november 2019

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionl...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

27 november 2019

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till körledaren och musikpedagogen David Newkumet, Grasha Schreiber o...