Fler nyheter

14 januari 2019

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgscollege i Kronoberg i samverkan med länets kommuner och Region Kronoberg.

Upplevelseverkstaden genomförs på kliniskt träningscentrum, KTC, på Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett. Där tränar i vanliga fall vårdpersonal och vårdstudenter olika situationer, ingrepp och behandlingar med dockor och annan träningsutrustning.

På upplevelseverkstaden får åttondeklassarna gå runt på flera stationer där de får prova på olika vård- och omsorgsuppgifter, till exempel bemötande, hjärt- och lungräddning, testa hjälpmedel och att ta venprov på en docka. Alla stationer bemannas av vård- och omsorgspersonal från Region Kronoberg och kommunerna. Yrkesambassadörerna är undersköterskor och motsvarande från äldreomsorg, funktionshinderområdet, psykiatri och hälso- och sjukvård, samt elever från Vård- och omsorgsprogrammet.

Upplevelseverkstäderna är viktiga i arbetet för att säkra framtidens rekrytering av undersköterskor. Vi vill med detta öka attraktionskraften för vård- och omsorgsyrken, berättar Charlotte Iburg, processledare för Vård- och omsorgscollege Kronoberg Västra.

På en station fick eleverna testa på Google-cykling. Eleverna fick själva välja en adress att cykla på.

Google-cyklingen används en del inom demensvården. Patienterna kan då cykla runt på bekanta adresser och på så sätt väcka minnen, berättar specialistundersköterska Alexa Siefert.

Simon får lära sig hjärt-och lungräddning. På skärmen bakom kan man utläsa om man trycker tillräckligt hårt och i rätt takt.

Det har varit en rolig dag. Jag har till exempel lärt mig hur man använder hjälpmedel för att lyfta någon ur sängen. Det var intressant att titta i VR-glasögonen och se hur det är att jobba inom vården, berättar Amanda.

 

Fler sökande

Syftet med upplevelseverkstäderna är att öka elevernas kunskap om och intresse för yrken inom vård och omsorg, inför gymnasievalet.

Att alla elever i årskurs 8 deltar på upplevelseverkstäder i en region är unikt och genomförs inte på någon annat ställe i landet på det här sättet. Undersköterskor och motsvarande är vår största yrkesgrupp och där vi behöver öka andelen sökande. Yrket är fantastiskt, personalen gör skillnad varje dag, valmöjligheter och utvecklingsområden i branschen är många och det är viktigt att vi visar våra ungdomar bredden och möjligheterna!säger Catarina Lindahl-Petäjä, verksamhetsledare i Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Sedan starten för tre år sedan har det skett en tydlig ökning av antalet sökande till vård- och omsorgsutbildningarna i flera av länets kommuner:

  • Teknikums vård- och omsorgsprogram har dubblat antalet platser på grund av fler sökande
  • Växjö Fria har kö in till vård- och omsorgsprogrammet
  • Tingsryd har ökat från 0 elever hösten 2017 till 14 elever 2018
  • Uppvidinge har ökat antalet elever på programmet

Fakta om Vård- och omsorgscollege:

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är ett regionalt samarbete för utbildningsanordnare och arbetsliv för att tillsammans höja kompetensen, kvaliteten och öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg. Samarbetspartners är alla åtta kommuner i Kronoberg, Region Kronoberg, Attendo, fackförbundet Kommunal och utbildningsanordnare inom vård och omsorg.

Kontakt

Catarina Lindahl Petäjä

Verksamhetsledare Vård- och omsorgscollege Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 91 15, 0709-84 46 63

Relaterade nyheter

Nya EU-projekt till Kronoberg, Småland och Öarna

14 juni 2019

Den 12-13 juni beviljades flera av Kronobergs projektansökningar. Projekten ska bland annat arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i tarmen anmäls enligt Lex Maria

14 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkad cirkulation till tarmen missbedömdes på ett av länets sjukhus.

Carolina Klüft inviger Science Gym i Lessebo!

10 juni 2019

Lördagen den 31 augusti besöker Region Kronobergs Science gym – ett teknikfyllt tält med fokus på rörelseglädje – Lessebo.

Hög dos morfin anmäls enligt Lex Maria

5 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick 10 gånger högre dos än ordinerat på ett av länets sjukhus.