Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 februari 2019

Biblioteken på landsbygden blir kreativa mötesplatser

Projektet Kreativa rum syftar till att få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Under våren och hösten 2018 har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Kronoberg arbetat med att förändra Skruvs bibliotek.

För att få fram önskemålen för Skruvs bibliotek och lyssna in vad som är typiskt för Skruv, har personalen, barnen i området och biblioteksanvändarna deltagit i workshops. Det som kom fram var bland annat behovet av sittplatser, att det ska vara ljust och mysigt. Skogen upplevdes som typiskt för Skruv. För att visa att barn och unga är prioriterade målgrupper i biblioteket bytte barnavdelningen plats med vuxenavdelningen.

Om Kreativa rum

Kreativa rum är ett projekt där Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Hemslöjden i Kronoberg och Slöjd i Blekinge tillsammans med kommunerna skapar läsfrämjande och kreativa platser på landsortsbiblioteken i Kronoberg och Blekinge län. Projektet genomförs för att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället och bli kreativa mötesplatser.

Projektet finansieras av Region Kronoberg, Region Blekinge och Kulturrådet och har som ambition att öka antalet besökare och skapa nya arenor för slöjden. Med hjälp av slöjdens tänk kring material, teknik och hållbarhet får biblioteken ett nytt användande och kan på så sätt bli inspirerande mötesplatser. Förutom att skapa kreativa och inbjudande miljöer handlar projektet till stor del om delaktighet där en modell har tagits fram. Biblioteken i länet ska bli gemensamma arenor för ett inkluderande samhälle, där alla oavsett bakgrund kan känna sig delaktiga och välkomna. 

I Kronobergs län är ytterligare ett bibliotek på gång i Markaryd, sedan står Älghult på tur.

Film om projektet

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...