Fler nyheter

21 oktober 2019

Bil för hembesök - gåva till barn- och ungdomskliniken

Växjö Charity och Stiftelsen Linnea Dahl skänker en ändamålsenlig bil till barn- och ungdomskliniken, vilken ger förutsättningar för den medicinska personalen att kunna erbjuda patientsäker vård i hemmet.

Kroniskt och svårt sjuka barn spenderar mycket tid på sjukhus och många skulle hellre vara mer hemma. Barn- och ungdomsklinikens hemsjukvårdsteam gör hembesök i samarbete med den kommunala hemsjukvården. Den nya bilen underlättar arbetet genom att vara extra inredd för att teamet ska kunna packa upp den med det som behövs när de åker hem till sjuka barn.

Vi är så tacksamma över den här gåvan! Tänk att bara snabbt kunna sticka iväg för att man vet att bilen är packad som ett litet sjukhus i miniatyr. Nu kommer vi kunna göra det lilla extra för fler familjer och det värmer i hjärtat, säger Gabriella Roström, avdelningschef på barn- och ungdomskliniken.

Barn- och ungdomskliniken i Region Kronoberg möter alla barn från 0-18 år som är i behov av specialistsjukvård, även barn med kroniska sjukdomar och svårt sjuka barn, till exempel de som behandlas för cancer samt barn och ungdomar i livet slutskede. Dessa barn tillbringar ofta mycket tid på sjukhuset och det betyder mycket för både barnen och familjerna att kunna få den vård de behöver i sin egen trygga miljö istället för på sjukhuset.

När bilen anlände till barn- och ungdomskliniken var den fylld med leksaker och medicinsk utrustning, till exempel våg, saturationsmätare och infsusionspump.

Barn- och ungdomskliniken ansökte om att få bli förmånstagare från Växjö Charity och Stiftelsen Linnea Dahl, där de beskrev vilken skillnad en (miljövänlig) bil skulle göra för arbetet med barn och ungdomar som får sin vård i hemmet.

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...

Höjd avgift för uteblivna besök i vården

19 december 2019

Från och med den 1 januari 2020 dubbleras avgiften som patienten behöver betala om hen inte kommer till sitt bokade besök hos Region Kronoberg. Men det finns hjälp att få för att slippa den onödiga ko...