Fler nyheter

21 oktober 2019

Bil för hembesök - gåva till barn- och ungdomskliniken

Växjö Charity och Stiftelsen Linnea Dahl skänker en ändamålsenlig bil till barn- och ungdomskliniken, vilken ger förutsättningar för den medicinska personalen att kunna erbjuda patientsäker vård i hemmet.

Kroniskt och svårt sjuka barn spenderar mycket tid på sjukhus och många skulle hellre vara mer hemma. Barn- och ungdomsklinikens hemsjukvårdsteam gör hembesök i samarbete med den kommunala hemsjukvården. Den nya bilen underlättar arbetet genom att vara extra inredd för att teamet ska kunna packa upp den med det som behövs när de åker hem till sjuka barn.

Vi är så tacksamma över den här gåvan! Tänk att bara snabbt kunna sticka iväg för att man vet att bilen är packad som ett litet sjukhus i miniatyr. Nu kommer vi kunna göra det lilla extra för fler familjer och det värmer i hjärtat, säger Gabriella Roström, avdelningschef på barn- och ungdomskliniken.

Barn- och ungdomskliniken i Region Kronoberg möter alla barn från 0-18 år som är i behov av specialistsjukvård, även barn med kroniska sjukdomar och svårt sjuka barn, till exempel de som behandlas för cancer samt barn och ungdomar i livet slutskede. Dessa barn tillbringar ofta mycket tid på sjukhuset och det betyder mycket för både barnen och familjerna att kunna få den vård de behöver i sin egen trygga miljö istället för på sjukhuset.

När bilen anlände till barn- och ungdomskliniken var den fylld med leksaker och medicinsk utrustning, till exempel våg, saturationsmätare och infsusionspump.

Barn- och ungdomskliniken ansökte om att få bli förmånstagare från Växjö Charity och Stiftelsen Linnea Dahl, där de beskrev vilken skillnad en (miljövänlig) bil skulle göra för arbetet med barn och ungdomar som får sin vård i hemmet.

Relaterade nyheter

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

8 november 2019

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat. Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk...

Vad innebär det nya sjukhuset för staden och staden för sjukhuset?

6 november 2019

Den 15 oktober samlades kompetenser från olika samhällsbyggande myndigheter för en första workshop runt vilka tänkbara insatser i Räppe och i Växjö stad som kan stärka det nya akutsjukhuset och vilka...

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i benet, anmäls enligt Lex Maria

30 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient får en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Region Kronoberg anmäler försenad diagnos av diabetes

18 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte diagnosticerades som diabetiker på ett av länets sjukhus.