Fler nyheter

20 december 2018

Biträdande sjukhuschefer rekryterade till Växjö och Ljungby

Som en del i att stärka ledningsstrukturen för sjukhusen har Region Kronoberg rekryterat biträdande sjukhuschefer till lasaretten i Växjö och Ljungby. Den nya sjukhusorganisationen, med syfte att stå bättre rustad för framtiden, träder i kraft vid årsskiftet.

Sjukhuschef Maria Wiltz ska leda och ansvara för all sjukhusvård på båda sjukhusen. Som stöd i det vardagsnära arbetet har hon två biträdande sjukhuschefer, med uppdrag att:

  • samordna sjukhusets dagliga verksamhet
  • ansvara för specifika processer
  • ha personalansvar för varsin grupp verksamhetschefer
  • stötta utvecklingen mot den nära vården och ökat samarbete mellan sjukhusen.

Jag är väldigt glad över att ha rekryterat bra kandidater till chefstjänsterna. Vi kompletterar varandra och tillsammans kommer vi jobba för att stärka samarbetet mellan regionens två sjukhus, säger Maria Wiltz, sjukhuschef från 1 januari 2019.

Biträdande sjukhuschef samordning Centrallasarettet Växjö
Biträdande sjukhuschef i Växjö blir Carina Pettersson, nuvarande verksamhetschef för akutkliniken i Region Kronoberg. Carina tillträder 1 januari.

Biträdande sjukhuschef samordning Ljungby Lasarett
Biträdande sjukhuschef i Ljungby blir Rickard Claesson, nuvarande verksamhetschef på kvinnokliniken i Kristianstad, Region Skåne. Rickard tillträder 18 mars.

HR-chef blir Jessica Nilsson, nuvarande HR chef inom Regional utveckling i Region Kronoberg. Jessica tillträder enligt överenskommelse.

Ekonomichef blir Anneli Olsson, nuvarande centrumcontroller i medicin- och akutcentrum i Region Kronoberg. Anneli tillträder 1 januari.

Mer information

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Relaterade nyheter

Stabsläget på sjukhusen är nu avslutat

14 mars 2019

Vårdplatsläget på båda sjukhusen har stabiliserats och därför har stabsläget upphört.

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

De tilldelas pris för sin cancerträning

28 februari 2019

Sjukgymnasterna Anna Gradeen, Sofie Andersson och Anna Bergman på lasarettsrehab i Växjö tilldelas Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019 för sitt projekt "Cancer + träning = sant". Priset, en summa på...