Fler nyheter

20 december 2018

Biträdande sjukhuschefer rekryterade till Växjö och Ljungby

Som en del i att stärka ledningsstrukturen för sjukhusen har Region Kronoberg rekryterat biträdande sjukhuschefer till lasaretten i Växjö och Ljungby. Den nya sjukhusorganisationen, med syfte att stå bättre rustad för framtiden, träder i kraft vid årsskiftet.

Sjukhuschef Maria Wiltz ska leda och ansvara för all sjukhusvård på båda sjukhusen. Som stöd i det vardagsnära arbetet har hon två biträdande sjukhuschefer, med uppdrag att:

  • samordna sjukhusets dagliga verksamhet
  • ansvara för specifika processer
  • ha personalansvar för varsin grupp verksamhetschefer
  • stötta utvecklingen mot den nära vården och ökat samarbete mellan sjukhusen.

Jag är väldigt glad över att ha rekryterat bra kandidater till chefstjänsterna. Vi kompletterar varandra och tillsammans kommer vi jobba för att stärka samarbetet mellan regionens två sjukhus, säger Maria Wiltz, sjukhuschef från 1 januari 2019.

Biträdande sjukhuschef samordning Centrallasarettet Växjö
Biträdande sjukhuschef i Växjö blir Carina Pettersson, nuvarande verksamhetschef för akutkliniken i Region Kronoberg. Carina tillträder 1 januari.

Biträdande sjukhuschef samordning Ljungby Lasarett
Biträdande sjukhuschef i Ljungby blir Rickard Claesson, nuvarande verksamhetschef på kvinnokliniken i Kristianstad, Region Skåne. Rickard tillträder 18 mars.

HR-chef blir Jessica Nilsson, nuvarande HR chef inom Regional utveckling i Region Kronoberg. Jessica tillträder enligt överenskommelse.

Ekonomichef blir Anneli Olsson, nuvarande centrumcontroller i medicin- och akutcentrum i Region Kronoberg. Anneli tillträder 1 januari.

Mer information

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Relaterade nyheter

Specialisttandvårdens nya lokaler invigda

22 maj 2019

Under onsdagen invigdes specialisttandvårdens nya lokaler på Centrallasarettet Växjö. Med fler behandlingsrum och ny teknik ska verksamheten skapa bättre patientflöde och erbjuda snabbare behandlingar...

Försenad diagnos av cancer

22 maj 2019

Region Kronoberg anmäler en händelse som skulle kunnat medföra en allvarlig skada enligt Lex Maria.

Hur mår länets barn och ungdomar?

21 maj 2019

Barn och ungdomar upplever att de känner sig ensamma i betydligt större utsträckning jämfört 2003. Det visar en enkätundersökning som Region Kronoberg har gjort i alla länets skolor.

Försenad diagnos av hjärtinfarkt

16 maj 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med inflammation av gallblåsan fick en hjärtinfarkt på ett av länets sjukhus.