Fler nyheter

20 december 2018

Biträdande sjukhuschefer rekryterade till Växjö och Ljungby

Som en del i att stärka ledningsstrukturen för sjukhusen har Region Kronoberg rekryterat biträdande sjukhuschefer till lasaretten i Växjö och Ljungby. Den nya sjukhusorganisationen, med syfte att stå bättre rustad för framtiden, träder i kraft vid årsskiftet.

Sjukhuschef Maria Wiltz ska leda och ansvara för all sjukhusvård på båda sjukhusen. Som stöd i det vardagsnära arbetet har hon två biträdande sjukhuschefer, med uppdrag att:

  • samordna sjukhusets dagliga verksamhet
  • ansvara för specifika processer
  • ha personalansvar för varsin grupp verksamhetschefer
  • stötta utvecklingen mot den nära vården och ökat samarbete mellan sjukhusen.

Jag är väldigt glad över att ha rekryterat bra kandidater till chefstjänsterna. Vi kompletterar varandra och tillsammans kommer vi jobba för att stärka samarbetet mellan regionens två sjukhus, säger Maria Wiltz, sjukhuschef från 1 januari 2019.

Biträdande sjukhuschef samordning Centrallasarettet Växjö
Biträdande sjukhuschef i Växjö blir Carina Pettersson, nuvarande verksamhetschef för akutkliniken i Region Kronoberg. Carina tillträder 1 januari.

Biträdande sjukhuschef samordning Ljungby Lasarett
Biträdande sjukhuschef i Ljungby blir Rickard Claesson, nuvarande verksamhetschef på kvinnokliniken i Kristianstad, Region Skåne. Rickard tillträder 18 mars.

HR-chef blir Jessica Nilsson, nuvarande HR chef inom Regional utveckling i Region Kronoberg. Jessica tillträder enligt överenskommelse.

Ekonomichef blir Anneli Olsson, nuvarande centrumcontroller i medicin- och akutcentrum i Region Kronoberg. Anneli tillträder 1 januari.

Mer information

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Fler vaccinerar sig mot influensa

17 januari 2019

I flera år har andelen kronobergare 65 år eller över som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan legat stabilt på omkring 57 procent under hela säsongen. Under vaccinationstiden november-december 2018 ha...

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...