Fler nyheter

21 januari 2020

Bokslutskommuniké 2019

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Resultatet är en negativ avvikelse med 18 miljoner kronor mot det uppsatt resultatmålet för 2019 på 84 miljoner kronor. 

Det är främst kostnader för hyrpersonal samt köpt vård som står för den negativa budgetavvikelsen. På plussidan jämfört med budget finns ett starkt finansnetto samt ökade specialdestinerade statsbidrag till regionerna.

– Det känns glädjande att Region Kronoberg fortsatt att redovisa ett positivt ekonomiskt resultat, men vi är medvetna om att tuffare tider kommer och vi måste rusta oss för framtiden dels utifrån en vikande konjunktur samtidigt som behoven i välfärden ökar och dels utifrån stora framtida investeringar som Region Kronoberg står inför, säger regiondirektör Martin Myrskog i en kommentar.

Bokslutskommuniké 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

2 juni 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades: