Fler nyheter

21 januari 2020

Bokslutskommuniké 2019

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Resultatet är en negativ avvikelse med 18 miljoner kronor mot det uppsatt resultatmålet för 2019 på 84 miljoner kronor. 

Det är främst kostnader för hyrpersonal samt köpt vård som står för den negativa budgetavvikelsen. På plussidan jämfört med budget finns ett starkt finansnetto samt ökade specialdestinerade statsbidrag till regionerna.

– Det känns glädjande att Region Kronoberg fortsatt att redovisa ett positivt ekonomiskt resultat, men vi är medvetna om att tuffare tider kommer och vi måste rusta oss för framtiden dels utifrån en vikande konjunktur samtidigt som behoven i välfärden ökar och dels utifrån stora framtida investeringar som Region Kronoberg står inför, säger regiondirektör Martin Myrskog i en kommentar.

Bokslutskommuniké 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Roger O Nilsson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg

12 februari 2020

Roger O Nilsson kommer närmast från Region Gävleborg, där han haft rollen som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Han har bland annat varit ansvarig för utvecklingen av nära vård och för byggnati...

Provtagen person ej smittad av coronaviruset 2019-nCoV

7 februari 2020

Den person i Region Kronoberg som drabbats av luftvägssymtom efter en resa till Kina är inte smittad av coronaviruset. Det visar provsvaret från Folkhälsomyndigheten.

Provtagning av patient med luftvägsbesvär i Kronobergs län

6 februari 2020

En person i Kronobergs län har testats för coronavirus 2019-nCoV. Personen har luftvägsbesvär och har varit i Kina under inkubationstiden, dock inte i Hubeiprovinsen. Personen är inte allvarligt sjuk...