Fler nyheter

9 april 2019

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Bland Kronobergs kommuner har Växjö kommit längst med 83 procent anslutna hushåll, medan Lessebo endast har 55 procent. Motsvarande andel för övriga kommuner är: Alvesta 59, Ljungby 68, Markaryd 63, Tingsryd 60, Uppvidinge 59 och Älmhult 65 procent. Tingsryds kommun hade den snabbaste tillväxten av bredband under året med närmare 15 procent.

Om även hushåll som finns i närheten av redan anslutna hushåll räknas in (sk. ”homes passed”) har Växjö kommit längst. Där har ca 94 procent av alla hushåll antingen tillgång till fiber eller fiber i absoluta närheten.

Utbyggnad pågår

Det är positivt att det skett en ökning av anslutningar även om det går långsammare än tidigare. Det pågår utbyggnad i samtliga kommuner, men det är fortfarande en stor utmaning att nå upp till vårt regionala mål om en utbyggnad om 98 procent. När det gäller utbyggnad på landsbygden ligger Kronobergs län fortfarande långt fram, säger Peter Kirsten, bredbandskoordinator på Region Kronoberg.

Peter Kirsten arbetar som regional bredbandskoordinator och har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll ska bistå kommunerna och driva på bredbandsarbetet. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Kontakt

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 98, 0709-84 49 65

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Testcyklister bytte bilen mot elcykel – cyklade nästan 300 mil under fyra veckor

3 april 2019

25 testcyklister bidrog till att minska koldioxidutsläppen i Kronobergs län med 500 kilo under fyra veckor genom att byta ut bilen mot elcykel till och från sitt arbete. – Ibland tänker man att en cyk...

Region Kronobergs årsberättelse för 2018 är här

3 april 2019

Satsningar på kompetensutveckling av företag i länet, tio procent fler anställda ST-läkare än 2017 och att Region Kronoberg är bäst i landet när det gäller användandet av ekologiska livsmedel. Denna i...