Fler nyheter

5 juli 2018

Budgettillskott leder till fler doktorander

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som doktorander anslutna till olika universitet.

Innan den extra tilldelningen av pengar öronmärkta för medarbetarnas forskning var utrymmet två FoU-doktorander. De nu anställda doktoranderna är redan på god väg med sin forskning. Tjänsterna är på deltid och för doktoranderna innebär det framför allt att de får finansieringsstöd så att de får möjlighet att genomföra sina forskningsstudier på del av sin arbetstid. De får också en arbetsplats hos FoU Kronoberg på Sigfridsområdet och stöd av sina forskningskollegor inom FoU Kronoberg.

Intresset för doktorandtjänsterna har varit stort med tio meriterade sökande. Birgitta Grahn, verksamhetschef för FoU Kronoberg, är glad både för det och att det blev möjligt att anställa fler doktorander.

Det stora intresset för forskning bland medarbetarna gynnar också vårt samarbete med Linnéuniversitetet och andra universitet. Våra disputerade medarbetare kan också stärka hälso- och sjukvården dels i det direkta patientarbetet, dels ge stöd i olika strategiska frågor på verksamhets- och ledningsnivå, säger Birgitta Grahn.

Jon Pallon är en av doktoranderna och tillträder sin FoU-tjänst i mitten av augusti. Han gör sin ST-tjänst som allmänläkare på vårdcentralen Skärvet och har under hela sin ST-tjänstgöring forskat en dag i veckan. När han avslutar sina ST-studier tar tjänsten vid FoU Kronoberg vid.

Hade jag inte fått den här tjänsten så hade jag inte vetat hur jag skulle finansiera min forskning, säger Jon Pallon.

Han forskar på halsinfektioner. Ett mål är att minska onödig antibiotikaförskrivning genom att ta reda på vilka patienter som blir hjälpta av en antibiotikakur. Ett annat är att ta reda på vilka patienter som behöver söka för sin halsinfektion och inte.

Det behövs kliniskt verksamma som forskar, så det är jättebra att regionen satsar lite mer på detta nu, säger Jon Pallon.

Minst fyra disputationer är planerade till nästa år, men det kan också komma att bli ytterligare någon. Det kommer i sin tur att frigöra utrymme för nya doktorander som får finansiering via Region Kronoberg.

Jag vet att det är fler som är på gång med doktorandstudier och jag hoppas att de söker då och att även de som sökte i år och inte kunde erbjudas tjänst återkommer, säger Birgitta Grahn.

De doktorander som nu fått anställning vid FoU Kronoberg är:

  • Jon Pallon, ST-läkare i allmänmedicin, vårdcentralen Skärvet, Lunds universitet – forskar på halsinfektioner
  • Marianne Malmquist, överläkare gastroenterologi, barnkliniken CLV, Göteborgs universitet – forskar på inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn
  • Maria Bjelke, barnmorska, kvinnokliniken CLV, Linnéuniversitetet – forskar på handläggningen av förlossningens nedträngningsfas
  • Josefin Bunke, ST-läkare ögon, ögonkliniken CLV, Lunds universitet – forskar på rekonstruktion av ögonområdet efter cancerkirurgi

Kontakt

Birgitta Grahn

Verksamhetschef FoU Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 81, 0709-84 49 72

Jon Pallon

Doktorand och ST-läkare i allmänmedicin vårdcentralen Skärvet

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

Jon Pallon, specialist i allmänmedicin!

8 november 2018

Jon Pallon jobbar som specialist i allmänmedicin på vårdcentralen Skärvet i Växjö – där han också gjorde sin specialisttjänstgöring (ST). Han blev färdig specialist i augusti, och valde sedan att stan...