Fler nyheter

23 april 2019

Barn- och ungdomspsykiatrin har nya lokaler i Dockanhuset

Den 23 april invigdes barn- och ungdomspsykiatrins nya lokaler i Dockanhuset i Växjö.

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) klippte bandet:

Det är med glädje och stolthet som jag inviger BUP:s nya lokaler. 


Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson klippte bandet.

 

Magnus Frithiof, verksamhetsområdeschef för psykiatrin, såg stora mervärden med flytten:

Vi flyttar nu nära barn- och ungdomshälsan, för barnets bästa i Kronoberg.

Magnus Frithiof, verksamhetsområdeschef för psykiatrin
Magnus Frithiof, verksamhetsområdeschef för psykiatrin

 

BUP:s arbetsterapeuter har fått större utrymmen i verksamhetens nya lokaler. 

Det känns roligt med nya lokaler. Vi arbetsterapeuter ha fått flera nya rum som hjälper oss i vårt arbete. Det blir lättare att visuellt visa familjer olika typer av hjälpmedel inom kognitionsområdet. Barnen kan nu konkret se och få prova själva.

Arbetsterapeuterna Emma Strandberg, Senka Maslic, Emelie Karlsson och Hanna Melkersson

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Susann Winst

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 61 42, 0767-25 96 47

Relaterade nyheter

Som första region i landet får unga hjälp att sluta röka/snusa tillsammans med en vän

22 maj 2019

Ungdomar vill sluta röka/snusa tillsammans med en kompis. Som första region i landet har Region Kronoberg tillsammans med unga rökare/snusare tagit fram tobaksavvänjningsmodellen Fimpar du, fimpar ja...

Försenad diagnos av cancer

22 maj 2019

Region Kronoberg anmäler en händelse som skulle kunnat medföra en allvarlig skada enligt Lex Maria.

Ett steg närmare trafik på Markarydsbanan

22 maj 2019

Efter diskussioner mellan regionledningarna i Halland och Kronoberg har nu Halland gjort en avsiktsförklaring med Trafikverket och Laholms kommun för att påbörja åtgärder på Markarydsbanan. "Nu kan vi...

Hur mår länets barn och ungdomar?

21 maj 2019

Barn och ungdomar upplever att de känner sig ensamma i betydligt större utsträckning jämfört 2003. Det visar en enkätundersökning som Region Kronoberg har gjort i alla länets skolor.