Fler nyheter

6 februari 2020

Bygge påbörjades utan startbesked – Region Kronoberg får betala sanktionsavgift

Vid ombyggnationen av lasarettet i Ljungby har moduler satts upp som används som jourrum för läkare. På grund av ett mänskligt misstag hölls inget tekniskt samråd och Region Kronoberg hade inte fått något startbesked innan bygget påbörjades.

Region Kronoberg upptäckte missen och stoppade bygget i slutet av november 2019. Ett tekniskt samråd bokades in med kommunen och Region Kronoberg fick startbesked för bygget den 20 december 2019 då arbetet återupptogs.

– Det gick helt enkelt lite fort i samband med att leveranserna aviserades. Det blev bråttom med att få igång markarbeten och startbeskedet glömdes bort. Det är ett mänskligt misstag, startbesked är ett lagkrav i samtliga byggprojekt och är inget okänt av projektledarna, säger Patrik Hjelm, fastighetschef i Region Kronoberg.

Ljungby kommuns miljö- och byggnämnd har nu dömt ut en byggsanktionsavgift på 58 358 kronor eftersom bygget startade utan startbesked.

– Vi accepterar byggsanktionsavgiften utan ytterligare prövning. Vi har gjort fel och miljö- och byggnämnden i Ljungby följer enbart plan- och bygglagen där sanktionsavgifternas storlek är fastställd, säger Patrik Hjelm.

Kontakt

Patrik Hjelm

Fastighetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 60 48, 0767-20 79 17

Relaterade nyheter

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Roger O Nilsson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg

12 februari 2020

Roger O Nilsson kommer närmast från Region Gävleborg, där han haft rollen som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Han har bland annat varit ansvarig för utvecklingen av nära vård och för byggnati...

Provtagen person ej smittad av coronaviruset 2019-nCoV

7 februari 2020

Den person i Region Kronoberg som drabbats av luftvägssymtom efter en resa till Kina är inte smittad av coronaviruset. Det visar provsvaret från Folkhälsomyndigheten.

Provtagning av patient med luftvägsbesvär i Kronobergs län

6 februari 2020

En person i Kronobergs län har testats för coronavirus 2019-nCoV. Personen har luftvägsbesvär och har varit i Kina under inkubationstiden, dock inte i Hubeiprovinsen. Personen är inte allvarligt sjuk...