Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

8 maj 2018

Cellprovsvecka i Kronoberg – några minuter för din hälsa

Vecka 20 uppmärksammar Region Kronoberg cellprovsveckan för att få fler kvinnor att bli medvetna om gynekologisk cellprovskontroll och för att få fler kvinnor att lämna cellprov när de får sin kallelse.

Kvinnor mellan 23–60 år erbjuds gratis och regelbunden gynekologisk cellprovskontroll i Kronoberg. Kronobergs kvinnor är fortfarande dåliga på att komma när de blir kallade till gynekologisk cellprovskontroll. Av 20 000 kvinnor/år i Kronoberg är det endast 70 procent som går på cellprovskontroll.

– Nu får man äntligen en fast tid i kallelsen och detta hoppas jag gör så att fler kvinnor går på sin gynekologiska cellprovskontroll för att förebygga livmoderhalscancer. Cellförändringar ger oftast inga symtom men vid symtom har det oftast gått långt, säger Katia Dahl Nordström, verksamhetsutvecklare och avdelningschef på kvinnokliniken.

– Vi har under våren öppnat två nya cellprovsmottagningar i länet. En ligger på gynekologiska mottagningen i Ljungby och en i Dockanhuset i Växjö. Beroende var man bor i länet så kallas kvinnorna till den närmaste mottagningen. Lokalerna är helt nygjorda för detta ändamål. I Växjö är öppettiderna måndag–fredag klockan 8–16 och i Ljungby är det öppet två dagar i veckan. Detta gör att vi har hög tillgänglighet och att det finns flera tider att boka om till.

Media hälsas välkomna att träffa Katia Dahl Nordström, verksamhetsutvecklare och avdelningschef, under vecka 19.

Ring 0470-58 83 84 eller 0768-53 11 45 för att boka träff.

Fakta

  • Cellförändringar syns inte och ger inga symtom utan kan bara upptäckas genom att lämna ett cellprov. Genom att gå på regelbunden cellprovskontroll kan man förhindra livmoderhalscancer i ett tidigt stadium. Cellförändringar i livmoderhalsen beror för det mesta på en virusinfektion. Den vanligaste typen av cellförändringar läker av sig själv. Den typ av cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer kan tas bort genom en enkel operation.
  • Gynekologisk cellprovtagning är den metod som används för att hitta cellförändringar i livmoderhalsen innan de utvecklas till cancer. En cellförändring betyder inte att man har cancer utan att förändringen skulle kunna utvecklas till cancer.
  • Cirka 450 kvinnor per år i Sverige får livmoderhalscancer. De flesta av dem har inte lämnat cellprov.

Läs mer om gynekologisk cellprovtagning på:

 www.1177.se/cellprov

Kontakt

Katia Dahl Nordström

Verksamhetsutvecklare kvinnokliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 84

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.