Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

16 april 2020

Cyklister tackas med cykelfix

Nu är det dags för anställda inom Region Kronoberg och kommunanställda i Kronobergs län som cyklar att bli belönade. De kommer att bli erbjudna cykelfix på sina cyklar.

Vi jobbar mycket med att få folk som inte cyklar att börja med det. Men vi får inte glömma bort dem som redan idag cyklar, de måste belönas för sin insats, säger Maria Persdotter Isaksson huvudprojektledare för Hållbar Mobilitet i gröna Kronoberg.

Sedan några år tillbaka har anställda på Växjö och Ljungby lasarett blivit erbjudna att få sina cyklar iordninggjorda inför vårsäsongen. Ett initiativ som varit mycket uppskattat.

Detta fångade satsningen Hållbar Mobilitet i gröna Kronoberg upp och erbjöd länets kommuner att få göra detsamma för deras cyklande anställda.

Nästan alla kommuner tackade ja till erbjudandet så från och med denna vecka och två veckor framöver kommer 335 cyklister i länet att bli bjudna på en cykelfix hos sin lokala cykelreparatör, berättar Maria Persdotter Isaksson.

Infoblad på cykeln

Cyklisterna kommer att få ett infoblad hängt på cykeln och det är själva bladet som är betalningen hos cykelreparatören. Kostnaden står Hållbar Mobilitet för.

I vår satsning jobbar vi mycket med beteendeförändring, att få folk att välja det mest hållbara alternativet till att transportera sig till och från jobbet. Men det finns ju de som redan idag tänker hållbart och det är dem som vi vill uppmuntra med detta initiativ. Som ett tack, säger Maria Persdotter Isaksson.

Kontakt

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 59

Projektet Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg är treårigt och drivs av Region Kronoberg och Energikontor Sydost. Det finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.

Projektet arbetar med 15 arbetsplatser och 45 000 medarbetare i Kronobergs län för att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och i jobbet.

2018/2019 samlades fakta in via en resvaneundersökning från arbetsplatserna för att se vilka behov och stöttning som behövdes för att minska utsläppen. Under 2020 kommer det att göras ytterligare en resvaneundersökning som visar på resultatet efter de olika insatserna som arbetsplatserna önskat.

Relaterade nyheter

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

2 juni 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades:

Viktigt besked från Trafikverket om tågtrafiken i Kronoberg

2 juni 2020

I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspå...

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Regionstyrelsen sammanträder 2 juni

1 juni 2020

Tisdagen den 2 juni sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp: