Fler nyheter

27 januari 2020

Dags att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt

Nu är det möjligt att söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt från Region Kronobergs interna FoU-medel. Sista ansökningsdag är 1 mars.

Forskning och utveckling är viktigt för att nå och upprätthålla en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, utveckla medarbetarnas kompetens och ta tillvara på deras engagemang. Region Kronoberg har för år 2020 anslagit 3 765 000 kronor för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt. Är du regionanställd eller anställd på en vårdenhet som Region Kronoberg har avtal med, är du välkommen att söka medel.

Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt

Ansökningsformulär