Fler nyheter
Louise Lyster, avdelningschef på primärvårdens hälsoenhet. Louise Lyster, avdelningschef på primärvårdens hälsoenhet.

4 maj 2020

Digital artrosbehandling ger goda resultat

Snart kan alla fysioterapeuter på vårdcentralerna erbjuda sina patienter en digital behandling för artros. Artrosskola på nätet har testats på 130 patienter i Region Kronoberg med gott resultat.

Nu ska patienten själv kunna välja om hen vill ha artrosbehandling digitalt eller fysiskt.

Behandlingsprogrammet är ett alternativ till den fysiska behandlingen. Många patienter har frågat efter möjligheten till behandling via nätet, berättar Louise Lyster, avdelningschef på primärvårdens hälsoenhet som har designat programmet.

Fördelarna är flera när det kommer till tillgänglighet. Patienten kan få behandling direkt utan att behöva resa till vården och kan själv välja när det passar att läsa texterna eller göra övningarna i de olika avsnitten. Under de tre månader som behandlingen pågår har patienten kontinuerlig kontakt med sin behandlare via en chattfunktion.

Fler behandlingar kommer

Det här är ett efterlängtat och användarvänligt verktyg som både vi och patienterna är mogna för. Det visar vår analys efter provperioden, säger Louise Lyster.

Vi behöver tänka om i vården. Detta är en stor tillgång för stegvis vård och passar våra självständiga patienter som kan och vill göra något själva, samtidigt som vi frigör tid som vi kan lägga på vård till dem som behöver det mest.

Förutom artrosskolan erbjuder Region Kronoberg idag fem digitala program för kognitiv beteendeterapi, en digital tobaksavvänjning och formulär för självskattning av sitt mående. Flera tjänster är på väg in.

Patienten loggar in via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs mer om Stöd- och behandlingsplattformen

Information på 1177.se

Var tionde man och var femte kvinna över 60 år har artros. Det blir vanligare med åren men är inte en del av det naturliga åldrandet.  Artrosskola med fysisk träning kan vara ett alternativ till operation.

Relaterade nyheter

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Digitala kallelser på gång i regionen

27 maj 2020

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.

Frivilliga är med och räddar liv

25 maj 2020

Region Kronoberg ansluter sig nu till tjänsten Sms-livräddare som är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.