Fler nyheter

26 oktober 2018

Digital kompetensdag firar 10 år med besöksrekord

Lärarnätverket RUC IT/Linnéuniversitetets och AV-Media/Region Kronobergs digitala kompetensdag för skolan firar 10 år i år. Kompetensdagen fortsätter växa – tisdagen den 30 oktober samlas drygt 700 pedagoger, skolledare och beslutsfattare på Linnéuniversitetet för att ta del av nya verktyg, kunskap och samtala om IT och skolutveckling. Nytt för i år är en satsning på slöjdämnet, vuxenutbildning, sfi och fler workshops.

Under dagen blir det 56 föreläsningar med ca 40 föreläsare om bland annat att leda digitalisering, språkutvecklande arbetssätt, lysande broderier, programmering och informationssökning. I utställningen i anslutning till föreläsningarna kan besökarna lära sig mer om elevernas digitala värld och träffa bland annat Google. Under inledningen koras också "Årets nätspridare 2018". Några av föreläsarna är:

 • Lena O Magnusson: Att se och göra synligt, om barn, digitalkameror, demokrati och etik i förskolan
 • Pelle Sandstrak/Mr Tourette – För ovanlighetens skull
 • Ivana Eklund: Språkutvecklande arbetssätt och individanpassad stöttning
 • Carl Heath: Skolan och samhället i en digital tid
 • Eva Söderberg: Lysande broderier
 • Patrik Wincent: Den digitala drogen  

Läs mer om föreläsarna och föreläsningarna i programmet

Det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I Kronoberg finns över 750 företag i de digitala näringarna, det ger regionen goda chanser att ta täten i den digitala utvecklingen, säger Joakim Pohlman (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Den tekniska utvecklingen inom informationsteknik och digitala verktyg inom skolsektorn är idag så snabb att det finns risk för att kopplingen till lärare och elever inte hinner tas till vara. Vi måste se till att tekniken blir verktyg för lärande och pedagogisk utveckling och att det blir en tillgång i klassrummen och inte ett hinder. Lärare måste ta befälet över tekniken och använda den efter didaktiskt välgrundade bedömningar. Linnéuniversitetets satsning inom området Educational Technology som ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde är en möjlighet att ta tillvara detta i samspel med både skolor och näringsliv, lärare och elever, och forskare från olika områden. Så kan vi skapa god användning av tekniska möjligheter med eleven i centrum, säger Ann-Charlotte Larsson och Niklas Ammert, vice rektorer vid Linnéuniversitetet.

Media är välkomna att delta under dagen. Kontakta Det här är en e-postadress för att få lunch och fika.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0703-31 23 00

Ann-Charlotte Larsson

Vice rektor för internationalisering och innovation, Linnéuniversitetet

 • Telefon: 0730-39 38 92

Niklas Ammert

Vice rektor för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet

 • Telefon: 0766-44 64 76

Tina Sundberg

It-pedagog

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 93

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Sök Region Kronobergs kulturstipendier!

16 januari 2019

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Sista ansökningsdag är 1 april 2019.

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...