Fler nyheter

10 september 2019

Digital tobaksavvänjning ska hjälpa fler

Region Kronoberg har under lång tid erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuder Primärvårdens hälsoenhet behandlingen också digitalt, där patienten går igenom avvänjningen via sin mobil eller dator.

Tobaksavvänjning är en mycket viktig åtgärd för ökad hälsa och prevention av flera olika sjukdomar. Tobaksanvändare som är unga är ibland mer bekväma med digital kommunikation än gruppsamtal i samma fysiska rum. Här kan Region Kronobergs nya satsning göra stor skillnad, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En annan fördel med den digitala satsningen är att patienten snabbt kan komma igång med hjälp av det digitala programmet, och inte behöver invänta att tillräckligt många anmält sig till en gruppbehandling.

Vi kan snabbare möta patientens motivation, som ju är en färskvara. Vi besparar också patienten restid till vården, vilket är en vinst om man bor långt ifrån våra mottagningar, säger Louise Lyster, avdelningschef för Primärvårdens hälsoenhet.

Befintlig gruppbehandling kommer att finnas kvar men med det nya digitala behandlingsupplägget vill man locka fler. Förhoppningen är att fler unga vuxna, som kanske inte lika självklart deltar i befintliga gruppbehandlingar, vill hoppa på den digitala behandlingen.

För att delta i behandlingen kan patienten själv ta kontakt med Primärvårdens hälsoenhet på www.1177.se för att boka ett uppstartssamtal. Om behovet av tobaksanvändning uppkommer i andra vårdmöten kan en remiss ställas till Primärvårdens hälsoenhet. Oavsett ingång kallas patienten till ett uppstartssamtal för att bli introducerad i programmet, få information om läkemedel och bli erbjuden möjligheten delta i den fysiska gruppbehandlingen.

Kontakt

Louise Lyster, avdelningschef, Primärvårdens hälsoenhet, Det här är en e-postadress, 0767-25 96 55

Relaterade nyheter

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

8 november 2019

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat. Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk...

Vad innebär det nya sjukhuset för staden och staden för sjukhuset?

6 november 2019

Den 15 oktober samlades kompetenser från olika samhällsbyggande myndigheter för en första workshop runt vilka tänkbara insatser i Räppe och i Växjö stad som kan stärka det nya akutsjukhuset och vilka...

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i benet, anmäls enligt Lex Maria

30 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient får en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.