Fler nyheter

10 september 2019

Digital tobaksavvänjning ska hjälpa fler

Region Kronoberg har under lång tid erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuder Primärvårdens hälsoenhet behandlingen också digitalt, där patienten går igenom avvänjningen via sin mobil eller dator.

Tobaksavvänjning är en mycket viktig åtgärd för ökad hälsa och prevention av flera olika sjukdomar. Tobaksanvändare som är unga är ibland mer bekväma med digital kommunikation än gruppsamtal i samma fysiska rum. Här kan Region Kronobergs nya satsning göra stor skillnad, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En annan fördel med den digitala satsningen är att patienten snabbt kan komma igång med hjälp av det digitala programmet, och inte behöver invänta att tillräckligt många anmält sig till en gruppbehandling.

Vi kan snabbare möta patientens motivation, som ju är en färskvara. Vi besparar också patienten restid till vården, vilket är en vinst om man bor långt ifrån våra mottagningar, säger Louise Lyster, avdelningschef för Primärvårdens hälsoenhet.

Befintlig gruppbehandling kommer att finnas kvar men med det nya digitala behandlingsupplägget vill man locka fler. Förhoppningen är att fler unga vuxna, som kanske inte lika självklart deltar i befintliga gruppbehandlingar, vill hoppa på den digitala behandlingen.

För att delta i behandlingen kan patienten själv ta kontakt med Primärvårdens hälsoenhet på www.1177.se för att boka ett uppstartssamtal. Om behovet av tobaksanvändning uppkommer i andra vårdmöten kan en remiss ställas till Primärvårdens hälsoenhet. Oavsett ingång kallas patienten till ett uppstartssamtal för att bli introducerad i programmet, få information om läkemedel och bli erbjuden möjligheten delta i den fysiska gruppbehandlingen.

Kontakt

Louise Lyster, avdelningschef, Primärvårdens hälsoenhet, Det här är en e-postadress, 0767-25 96 55

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...

Höjd avgift för uteblivna besök i vården

19 december 2019

Från och med den 1 januari 2020 dubbleras avgiften som patienten behöver betala om hen inte kommer till sitt bokade besök hos Region Kronoberg. Men det finns hjälp att få för att slippa den onödiga ko...