Fler nyheter

10 september 2019

Digital tobaksavvänjning ska hjälpa fler

Region Kronoberg har under lång tid erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuder Primärvårdens hälsoenhet behandlingen också digitalt, där patienten går igenom avvänjningen via sin mobil eller dator.

Tobaksavvänjning är en mycket viktig åtgärd för ökad hälsa och prevention av flera olika sjukdomar. Tobaksanvändare som är unga är ibland mer bekväma med digital kommunikation än gruppsamtal i samma fysiska rum. Här kan Region Kronobergs nya satsning göra stor skillnad, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En annan fördel med den digitala satsningen är att patienten snabbt kan komma igång med hjälp av det digitala programmet, och inte behöver invänta att tillräckligt många anmält sig till en gruppbehandling.

Vi kan snabbare möta patientens motivation, som ju är en färskvara. Vi besparar också patienten restid till vården, vilket är en vinst om man bor långt ifrån våra mottagningar, säger Louise Lyster, avdelningschef för Primärvårdens hälsoenhet.

Befintlig gruppbehandling kommer att finnas kvar men med det nya digitala behandlingsupplägget vill man locka fler. Förhoppningen är att fler unga vuxna, som kanske inte lika självklart deltar i befintliga gruppbehandlingar, vill hoppa på den digitala behandlingen.

För att delta i behandlingen kan patienten själv ta kontakt med Primärvårdens hälsoenhet på www.1177.se för att boka ett uppstartssamtal. Om behovet av tobaksanvändning uppkommer i andra vårdmöten kan en remiss ställas till Primärvårdens hälsoenhet. Oavsett ingång kallas patienten till ett uppstartssamtal för att bli introducerad i programmet, få information om läkemedel och bli erbjuden möjligheten delta i den fysiska gruppbehandlingen.

Kontakt

Louise Lyster, avdelningschef, Primärvårdens hälsoenhet, Det här är en e-postadress, 0767-25 96 55

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Region Kronoberg startar inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar

18 september 2019

Efter att den tidigare föräldrautbildningen på grund av resursbrist delvis ersatts av omfattande information på 1177.se, erbjuder Region Kronoberg nu blivande föräldrar i Kronoberg möjligheten att var...

Barnhabiliteringen får nya lokaler

17 september 2019

Den 17 september fattade regionstyrelsen beslut om att flytta barnhabiliteringen i Växjö till nya lokaler. I det första steget blir det en temporär lösning i form av Solvändan på Högstorp. Samtidigt s...

Så kan vi minska antalet suicid

13 september 2019

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 1...