Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

21 november 2018

Digitala vårdmöten – snart en självklarhet inom vården

Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat om att Region Kronobergs vårdenheter ska kunna erbjuda videomöten med patienter. Digitala videomöten är en viktig del i Region Kronobergs arbete med digitalisering. Under hösten har ett antal verksamheter börjat testa funktionen.

Med digitala videomöten kan Region Kronoberg arbeta med att öka servicen genom bättre tillgänglighet, utveckla nya arbetssätt och skapa flexibilitet för personal och patienter. Patienten kommer att kunna lägga mindre tid på resande och kan bli mer flexibel.

Digitala vårdbesök är något som håller på att bli en självklar del av vården. Målet med testprojektet är att förbereda ett införande av videomöten inom hela hälso- och sjukvården, säger Mona Lindqvist, projektledare och verksamhetsutvecklare i Region Kronoberg.

Den offentligt drivna vården kan erbjuda bra och säkra videomöten när det gäller till exempel patientsäkerhet, att vårdgivaren har tillgång till patientens ordinarie journal och att patienten träffar sin ordinarie vårdpersonal.  Alla vårdbesök passar inte för videomöten, så behandlare och vårdtagare kommer överens innan om att ett videomöte är lämpligt.

Viktor Carlsson som är psykolog på lasarettsrehab har redan haft några videomöten. Han tycker att de är ett bra alternativ när det har varit svårt för patienten att komma till lasarettet.

Jag upplever att vi får mycket bättre kontakt än om jag bara skulle ha pratat i telefon med patienten. Videomöten passar inte för alla patienter, och inte i alla situationer, men jag tycker att det är ett bra komplement som ökar mångas möjlighet att kunna träffa psykolog.

Patienten kan välja att genomföra sina videomöten via 1177.se eller via appen ”Min Hälsa”. Det är viktigt att de tekniska förutsättningarna finns på plats för att videomötet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Patienten behöver till exempel ha en pålitlig internetuppkoppling och en smartphone, surfplatta eller dator. Patienten identifierar sig med bankID och sekretess råder som för ett vanligt möte.

Kontakt

Mona Lindqvist

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 73, 0709-84 47 05