Fler nyheter

24 januari 2019

Efterfrågat projekt kompetensutvecklar företag

En av Kronobergs näringslivs största utmaningar är att hitta rätt kompetens som ger företagen möjligheter att utvecklas och växa. Region Kronoberg driver bland annat projektet Kompetens i Kronoberg för att möta utmaningen. Intresset för att delta i projektet har varit stort och idag anordnas en utbildningsdag i Växjö konserthus.

I projektet stöttas 35 små och medelstora företag i länet med kompetenshöjande insatser för de anställda. Projektet grundas i en pilotstudie i Ljungby. Behovet visade sig vara stort vilket gjorde att näringslivschefer i Kronoberg valde att göra ett gemensamt projekt med samtliga kommuner.

Kronobergs arbetsgivare har stora rekryteringsbehov. Hälften menar att de inte kan utvecklas som de önskar eftersom de inte hittar rätt kompetens. Kompetensmatchning är ett stort behov för regional utveckling och ett utpekat område i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Efter en kartläggning av företagens kompetensbehov erbjuds nu 50-60 utbildningstillfällen för 350 arbetstagare. Dessutom stöttas företagen i sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Projektet är uppskattat då det blir enkelt för företag att utbilda sin personal. Utbildning gör att personalen känner sig uppskattad som i sin tur leder till att engagemanget ökar. Projektet kom i helt rätt tid för vår del, då vi har haft en efterfrågan på utbildning, berättar Malin Karlsson, Financial Manager, Klarvik.

Idag arrangeras en utbildningsdag för de deltagande företagen på temat: Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Media hälsas välkomna till konserthuset i Växjö mellan kl. 09-15.

Projektet bidrar till att arbetsgivare kan påbörja sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Dessutom höjer företagens anställda sin kompetensnivå genom de utbildningar som projektet erbjuder. Det ger kvalificerad personal, vilket skapar goda förutsättningar för länets arbetsgivare och rörligheten på arbetsmarknaden, säger Agneta Klingenvik, projektledare för Kompetens i Kronoberg.

Projektet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska socialfonden (ESF).

Kontakt

Agneta Klingenvik

Projektledare Kompetens i Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 54

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...