Fler nyheter

24 januari 2019

Efterfrågat projekt kompetensutvecklar företag

En av Kronobergs näringslivs största utmaningar är att hitta rätt kompetens som ger företagen möjligheter att utvecklas och växa. Region Kronoberg driver bland annat projektet Kompetens i Kronoberg för att möta utmaningen. Intresset för att delta i projektet har varit stort och idag anordnas en utbildningsdag i Växjö konserthus.

I projektet stöttas 35 små och medelstora företag i länet med kompetenshöjande insatser för de anställda. Projektet grundas i en pilotstudie i Ljungby. Behovet visade sig vara stort vilket gjorde att näringslivschefer i Kronoberg valde att göra ett gemensamt projekt med samtliga kommuner.

Kronobergs arbetsgivare har stora rekryteringsbehov. Hälften menar att de inte kan utvecklas som de önskar eftersom de inte hittar rätt kompetens. Kompetensmatchning är ett stort behov för regional utveckling och ett utpekat område i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Efter en kartläggning av företagens kompetensbehov erbjuds nu 50-60 utbildningstillfällen för 350 arbetstagare. Dessutom stöttas företagen i sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Projektet är uppskattat då det blir enkelt för företag att utbilda sin personal. Utbildning gör att personalen känner sig uppskattad som i sin tur leder till att engagemanget ökar. Projektet kom i helt rätt tid för vår del, då vi har haft en efterfrågan på utbildning, berättar Malin Karlsson, Financial Manager, Klarvik.

Idag arrangeras en utbildningsdag för de deltagande företagen på temat: Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Media hälsas välkomna till konserthuset i Växjö mellan kl. 09-15.

Projektet bidrar till att arbetsgivare kan påbörja sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Dessutom höjer företagens anställda sin kompetensnivå genom de utbildningar som projektet erbjuder. Det ger kvalificerad personal, vilket skapar goda förutsättningar för länets arbetsgivare och rörligheten på arbetsmarknaden, säger Agneta Klingenvik, projektledare för Kompetens i Kronoberg.

Projektet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska socialfonden (ESF).

Kontakt

Agneta Klingenvik

Projektledare Kompetens i Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 54

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Relaterade nyheter

Vårdval införs inom barn- och ungdomspsykiatrin

19 juni 2019

Regionfullmäktige i Region Kronoberg beslutade vid onsdagens sammanträde att ett vårdval ska införas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vårdvalet kommer att gälla från 1 januari 2020.

Mot ett grönare Kronoberg med aktualiserad utvecklingsstrategi och hållbarhetsprogram

19 juni 2019

Den 19 juni 2019 antog regionfullmäktige den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 och ett nytt hållbarhetsprogram.

Internationell glaskonferens till Glasriket 2020

18 juni 2019

Nu står det klart att Glass Art Society (GAS) kommer att förlägga sin stora internationella glaskonferens i Sverige och i Glasriket nästa år.

De får Region Kronobergs kulturstipendier 2019

18 juni 2019

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2019 års kulturstipendier tilldelas Tina K Persson, Linus Ljunggren, Ambush, Andreas Ahlm oc...