Fler nyheter

24 januari 2019

Efterfrågat projekt kompetensutvecklar företag

En av Kronobergs näringslivs största utmaningar är att hitta rätt kompetens som ger företagen möjligheter att utvecklas och växa. Region Kronoberg driver bland annat projektet Kompetens i Kronoberg för att möta utmaningen. Intresset för att delta i projektet har varit stort och idag anordnas en utbildningsdag i Växjö konserthus.

I projektet stöttas 35 små och medelstora företag i länet med kompetenshöjande insatser för de anställda. Projektet grundas i en pilotstudie i Ljungby. Behovet visade sig vara stort vilket gjorde att näringslivschefer i Kronoberg valde att göra ett gemensamt projekt med samtliga kommuner.

Kronobergs arbetsgivare har stora rekryteringsbehov. Hälften menar att de inte kan utvecklas som de önskar eftersom de inte hittar rätt kompetens. Kompetensmatchning är ett stort behov för regional utveckling och ett utpekat område i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Efter en kartläggning av företagens kompetensbehov erbjuds nu 50-60 utbildningstillfällen för 350 arbetstagare. Dessutom stöttas företagen i sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Projektet är uppskattat då det blir enkelt för företag att utbilda sin personal. Utbildning gör att personalen känner sig uppskattad som i sin tur leder till att engagemanget ökar. Projektet kom i helt rätt tid för vår del, då vi har haft en efterfrågan på utbildning, berättar Malin Karlsson, Financial Manager, Klarvik.

Idag arrangeras en utbildningsdag för de deltagande företagen på temat: Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Media hälsas välkomna till konserthuset i Växjö mellan kl. 09-15.

Projektet bidrar till att arbetsgivare kan påbörja sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Dessutom höjer företagens anställda sin kompetensnivå genom de utbildningar som projektet erbjuder. Det ger kvalificerad personal, vilket skapar goda förutsättningar för länets arbetsgivare och rörligheten på arbetsmarknaden, säger Agneta Klingenvik, projektledare för Kompetens i Kronoberg.

Projektet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska socialfonden (ESF).

Kontakt

Agneta Klingenvik

Projektledare Kompetens i Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 54

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...