Fler nyheter

27 november 2019

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionledningen har därför beslutat att prioritera ett antal större projekt. Mindre lokalanpassningar som är beslutade sedan tidigare genomförs enligt plan.

Under hösten 2019 har sjukhusledningen fört en dialog med verksamhetschefer, förvaltare och planeringschef för att identifiera nödvändiga lokalbehov som finns på lasarettet. En beslutad lokalutvecklingsplan är nu på plats för att möta behoven.

Planen sträcker sig fram till 2028. Det normala underhållsarbetet och mindre anpassningar kommer ske parallellt med planen, t.ex. beslutade lösningar för hjärtmottagningen, neonatalmottagningen, antenatalmottagningen och loftgången på infektionshuset.

Under våren 2020 kompletteras lokalutvecklingsplanen med en genomförandeplan, tidplan samt en kostnadsuppskattning.

Prioriterade projekt fram till 2027/2028

Öronmottagningen

Verksamheten har varit trångbodda en längre tid. Det finns ett behov av ombyggnation av reception och desinfektionsrum. Det behövs en större yta. Förutsättningen för det är att lasarettsrehabs verksamhet i sin tur flyttar. Det pågår en dialog med verksamheten om en flytt inom sjukhuset.

Dialysavdelningen

Behovet av dialysbehandling har ökat de senaste åren. Det finns ett stort behov av enkelrum och en bättre logistik på avdelningen. I första hand bör lokalbehovet mötas genom befintlig yta och/eller i närliggande lokaler.

Ortopedmottagningen

Flöden och samband fungerar idag inte optimalt. En utredning ska genomföras för att optimera nuvarande lokaler.

Sterilcentralen

Flöden och samband fungerar idag inte optimalt. Åtgärder ska genomföras i syfte att höja den hygieniska standarden. Tillfälliga lokaler under ombyggnadstiden utreds.

Intensivvårdsavdelningen

Det är nödvändigt att skapa en annan struktur på patientövervakning och enkelrum. Omfattningen av förändringarna ska utredas med hänsyn till att verksamheten är svårflyttad och i behov av full funktion alla dagar året om.

Projektkontor

Projektkontoret för nya akutsjukhuset behöver arbeta i ett nära samarbete med verksamheten. Därför kommer kontoret placeras i sjukhustandvården gamla lokaler på plan 3 på lasarettet.

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...

Höjd avgift för uteblivna besök i vården

19 december 2019

Från och med den 1 januari 2020 dubbleras avgiften som patienten behöver betala om hen inte kommer till sitt bokade besök hos Region Kronoberg. Men det finns hjälp att få för att slippa den onödiga ko...