Fler nyheter

27 november 2019

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionledningen har därför beslutat att prioritera ett antal större projekt. Mindre lokalanpassningar som är beslutade sedan tidigare genomförs enligt plan.

Under hösten 2019 har sjukhusledningen fört en dialog med verksamhetschefer, förvaltare och planeringschef för att identifiera nödvändiga lokalbehov som finns på lasarettet. En beslutad lokalutvecklingsplan är nu på plats för att möta behoven.

Planen sträcker sig fram till 2028. Det normala underhållsarbetet och mindre anpassningar kommer ske parallellt med planen, t.ex. beslutade lösningar för hjärtmottagningen, neonatalmottagningen, antenatalmottagningen och loftgången på infektionshuset.

Under våren 2020 kompletteras lokalutvecklingsplanen med en genomförandeplan, tidplan samt en kostnadsuppskattning.

Prioriterade projekt fram till 2027/2028

Öronmottagningen

Verksamheten har varit trångbodda en längre tid. Det finns ett behov av ombyggnation av reception och desinfektionsrum. Det behövs en större yta. Förutsättningen för det är att lasarettsrehabs verksamhet i sin tur flyttar. Det pågår en dialog med verksamheten om en flytt inom sjukhuset.

Dialysavdelningen

Behovet av dialysbehandling har ökat de senaste åren. Det finns ett stort behov av enkelrum och en bättre logistik på avdelningen. I första hand bör lokalbehovet mötas genom befintlig yta och/eller i närliggande lokaler.

Ortopedmottagningen

Flöden och samband fungerar idag inte optimalt. En utredning ska genomföras för att optimera nuvarande lokaler.

Sterilcentralen

Flöden och samband fungerar idag inte optimalt. Åtgärder ska genomföras i syfte att höja den hygieniska standarden. Tillfälliga lokaler under ombyggnadstiden utreds.

Intensivvårdsavdelningen

Det är nödvändigt att skapa en annan struktur på patientövervakning och enkelrum. Omfattningen av förändringarna ska utredas med hänsyn till att verksamheten är svårflyttad och i behov av full funktion alla dagar året om.

Projektkontor

Projektkontoret för nya akutsjukhuset behöver arbeta i ett nära samarbete med verksamheten. Därför kommer kontoret placeras i sjukhustandvården gamla lokaler på plan 3 på lasarettet.

Relaterade nyheter

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.

Vårdbesök för patienter över 70 år ställs in

1 april 2020

Från och med måndag den 6 april skjuter Region Kronoberg upp alla mottagningsbesök som kan vänta för personer över 70 år. Det gäller besök i hela vården så som sjukhusen, vårdcentraler, tandvård och p...

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...