Fler nyheter

10 december 2019

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt partnering.

För att underlätta genomförandet och skapa förutsättning för bästa möjliga kvalitet väljer Region Kronoberg totalentreprenad i samverkan, så kallad partnering. Det innebär att Region Kronoberg har en part att förhålla sig till genom hela byggprocessen, som tidigt kommer med i projektet och i samråd med Region Kronoberg både genomför planering och produktion av sjukhuset.

Samverkansformen partnering innebär även att processen ska karaktäriseras av transparens, tät kommunikation och ömsesidigt förtroende mellan regionen och byggentreprenören. Till exempel stäms planer och kostnader av löpande i takt med att projektet växer fram.

Det nära samarbetet ger oss goda möjligheter att utnyttja båda parters kompetenser för bästa resultat. Det kan till exempel handla om att entreprenören får en större helhetsbild och därmed kan förbereda sina resurser bättre, att vi tillsammans kan göra anpassningar inom projektet vid behov innan det blir kostsamt, att vi kan göra tidsvinster och även ha en bra dialog kring valet av underentreprenörer, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Nu påbörjar arbetet med upphandling av entreprenör.

Mer om nytt akutsjukhus Växjö

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Tandvårdsklinik i Växjö erbjuder drop in

27 januari 2020

Nu kan invånare i Kronoberg gå till tandläkaren på drop in. Varje fredag mellan klockan 7.30-10 går det att besöka Folktandvården Västerbron i Växjö utan att ha bokat tid.

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

24 januari 2020

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det for...

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...