Fler nyheter

10 december 2019

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt partnering.

För att underlätta genomförandet och skapa förutsättning för bästa möjliga kvalitet väljer Region Kronoberg totalentreprenad i samverkan, så kallad partnering. Det innebär att Region Kronoberg har en part att förhålla sig till genom hela byggprocessen, som tidigt kommer med i projektet och i samråd med Region Kronoberg både genomför planering och produktion av sjukhuset.

Samverkansformen partnering innebär även att processen ska karaktäriseras av transparens, tät kommunikation och ömsesidigt förtroende mellan regionen och byggentreprenören. Till exempel stäms planer och kostnader av löpande i takt med att projektet växer fram.

Det nära samarbetet ger oss goda möjligheter att utnyttja båda parters kompetenser för bästa resultat. Det kan till exempel handla om att entreprenören får en större helhetsbild och därmed kan förbereda sina resurser bättre, att vi tillsammans kan göra anpassningar inom projektet vid behov innan det blir kostsamt, att vi kan göra tidsvinster och även ha en bra dialog kring valet av underentreprenörer, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Nu påbörjar arbetet med upphandling av entreprenör.

Mer om nytt akutsjukhus Växjö

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.