Fler nyheter

7 februari 2018

Ersättning för felaktig hantering vid återkallad semester 2017

Region Kronoberg har idag kommit överens med Vårdförbundet om att ersätta de medlemmar på Kvinnokliniken som fick sin semester återkallad sommaren 2017. Förläggningen och återkallandet av semestern har inte skett på ett helt riktigt sätt.

Återkallandet av semester skedde i en situation där kliniken inte kunde säkerställa verksamhetens bedrivande och klara patientsäkerheten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Det var bristen på bland annat barnmorskor i tjänst, under sommarperioden som medförde att Region Kronoberg återkallade redan beviljade semestrar för ett antal medarbetare på kvinnokliniken sommaren 2017.

Vårdförbundet begärde i samband med återkallandet förhandling för de medlemmar som påverkades och idag har parterna skrivit under en överenskommelse. Överenskommelsen ger ersättning till de berörda på totalt 360 000 kronor.

Kontaktperson:

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

20 februari 2018

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsveri...

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

19 februari 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient utretts för en misstänkt tumör i mag-tarmkanalen men där diagnosen försenats på ett av länets sjukhus.

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

14 februari 2018

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.

Stabsläget på Centrallasarettet i Växjö har upphävts

9 februari 2018

Medicin och kirurgiverksamheterna på Centrallasarett Växjö har idag återgått till normalläge.