Fler nyheter

22 maj 2019

Ett steg närmare trafik på Markarydsbanan

Efter diskussioner mellan regionledningarna i Halland och Kronoberg har nu Halland gjort en avsiktsförklaring med Trafikverket och Laholms kommun för att påbörja åtgärder på Markarydsbanan. "Nu kan vi diskutera var, när och hur banan ska trafikeras. Att det blir en väl fungerande persontågtrafik är framförallt viktigt för invånarna och näringslivet i Markaryds kommun, men också för hela Sydsverige. Det känns skönt att vi nu äntligen kommer vidare i den här processen", säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

För att starta persontågtrafik mellan Halmstad och Hässleholm via Markaryd behöver bland annat två stationer och ett mötesspår byggas. Avsiktsförklaringen ska upp för beslut i berörda organisationer i maj-juni och ger en övergripande bild av förberedelser, ansvarsområden och kostnader.

Markarydsbanan är viktig för den regionala utvecklingen i Kronoberg och Södra Sverige: den vidgar arbetsmarknaden för boende i regionen och bidrar till en hållbar miljö. Det blir enklare att bo och arbeta i sydöstra Kronoberg, men också att resa hit, säger Per Hansson, infrastrukturplanerare på Region Kronoberg.

Bakgrund

I dag finns det begränsade möjligheter att resa kollektivt mellan Markaryd och Halmstad. Regional persontrafik med Pågatåg startade på Markarydsbanan mellan Hässleholm och Markaryd i december 2013. Sedan dess har regionerna diskuterat att tågen ska fortsätta till Halmstad med uppehåll i bland annat Knäred och Veinge. För att tågen ska kunna fortsätta till Halmstad så krävs bland annat investeringar i fler mötesspår. En förutsättning som uppfylldes 2016 var att tunneln genom Hallandsåsen färdigställdes som tog över godstrafik från Markarydsbanan.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Relaterade nyheter

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.

Region Kronoberg inför ny rutin för analys av cellprover

7 oktober 2019

Nu inför Region Kronoberg det vårdprogram för gynekologiska cellprover som ska öka tidig upptäckt av personer som riskerar att utveckla livmoderhalscancer. Prover som tas från och med den 7 oktober ko...