Fler nyheter

22 maj 2019

Ett steg närmare trafik på Markarydsbanan

Efter diskussioner mellan regionledningarna i Halland och Kronoberg har nu Halland gjort en avsiktsförklaring med Trafikverket och Laholms kommun för att påbörja åtgärder på Markarydsbanan. "Nu kan vi diskutera var, när och hur banan ska trafikeras. Att det blir en väl fungerande persontågtrafik är framförallt viktigt för invånarna och näringslivet i Markaryds kommun, men också för hela Sydsverige. Det känns skönt att vi nu äntligen kommer vidare i den här processen", säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

För att starta persontågtrafik mellan Halmstad och Hässleholm via Markaryd behöver bland annat två stationer och ett mötesspår byggas. Avsiktsförklaringen ska upp för beslut i berörda organisationer i maj-juni och ger en övergripande bild av förberedelser, ansvarsområden och kostnader.

Markarydsbanan är viktig för den regionala utvecklingen i Kronoberg och Södra Sverige: den vidgar arbetsmarknaden för boende i regionen och bidrar till en hållbar miljö. Det blir enklare att bo och arbeta i sydöstra Kronoberg, men också att resa hit, säger Per Hansson, infrastrukturplanerare på Region Kronoberg.

Bakgrund

I dag finns det begränsade möjligheter att resa kollektivt mellan Markaryd och Halmstad. Regional persontrafik med Pågatåg startade på Markarydsbanan mellan Hässleholm och Markaryd i december 2013. Sedan dess har regionerna diskuterat att tågen ska fortsätta till Halmstad med uppehåll i bland annat Knäred och Veinge. För att tågen ska kunna fortsätta till Halmstad så krävs bland annat investeringar i fler mötesspår. En förutsättning som uppfylldes 2016 var att tunneln genom Hallandsåsen färdigställdes som tog över godstrafik från Markarydsbanan.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Relaterade nyheter

Regionfullmäktige på webb, TV och i radio

17 juni 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.

Tandvårdsbussen besöker äldreboende

17 juni 2019

Nu kommer tandvården till de äldre. Den 19 juni besöker Folktandvårdens tandvårdsbuss för andra gången ett äldreboende i Lidhult. Detta är ett pilotprojekt och en satsning inom ramen för Äldrehälsa Kr...

Snabbare vård för strokepatienter i Kronoberg

17 juni 2019

Region Kronoberg har minskat tiden från det att en patient med stroke kommer in till sjukhuset, till att hen får propplösande läkemedel från 60 till cirka 30 minuter, tack vare nya rutiner och ett lyc...

Nya EU-projekt till Kronoberg, Småland och Öarna

14 juni 2019

Den 12-13 juni beviljades flera av Kronobergs projektansökningar. Projekten ska bland annat arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och med att ök...