Fler nyheter

22 maj 2019

Ett steg närmare trafik på Markarydsbanan

Efter diskussioner mellan regionledningarna i Halland och Kronoberg har nu Halland gjort en avsiktsförklaring med Trafikverket och Laholms kommun för att påbörja åtgärder på Markarydsbanan. "Nu kan vi diskutera var, när och hur banan ska trafikeras. Att det blir en väl fungerande persontågtrafik är framförallt viktigt för invånarna och näringslivet i Markaryds kommun, men också för hela Sydsverige. Det känns skönt att vi nu äntligen kommer vidare i den här processen", säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

För att starta persontågtrafik mellan Halmstad och Hässleholm via Markaryd behöver bland annat två stationer och ett mötesspår byggas. Avsiktsförklaringen ska upp för beslut i berörda organisationer i maj-juni och ger en övergripande bild av förberedelser, ansvarsområden och kostnader.

Markarydsbanan är viktig för den regionala utvecklingen i Kronoberg och Södra Sverige: den vidgar arbetsmarknaden för boende i regionen och bidrar till en hållbar miljö. Det blir enklare att bo och arbeta i sydöstra Kronoberg, men också att resa hit, säger Per Hansson, infrastrukturplanerare på Region Kronoberg.

Bakgrund

I dag finns det begränsade möjligheter att resa kollektivt mellan Markaryd och Halmstad. Regional persontrafik med Pågatåg startade på Markarydsbanan mellan Hässleholm och Markaryd i december 2013. Sedan dess har regionerna diskuterat att tågen ska fortsätta till Halmstad med uppehåll i bland annat Knäred och Veinge. För att tågen ska kunna fortsätta till Halmstad så krävs bland annat investeringar i fler mötesspår. En förutsättning som uppfylldes 2016 var att tunneln genom Hallandsåsen färdigställdes som tog över godstrafik från Markarydsbanan.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...