Fler nyheter

10 oktober 2019

EU-miljoner till arbete för etablering

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

Det är nödvändigt att våra nya invånare i Kronoberg kan etablera sig i vårt län, både för individen och för samhället. Etablering är en viktig fråga i EU:s regionalpolitik och även för den regionala utvecklingen i Kronoberg, säger Ingemar Swalander (M), ledamot i partnerskapet. 

Medlen ska gå till projektet Etableringssamverkan Kronoberg 2. Projektet ska stärka och effektivisera etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden genom att utgå mer från individers och arbetsgivares behov. Bättre samverkan och samordning av statliga och kommunala resurser, ska göra att fler individer lyckas med sin etablering. Projektet vill stärka koordinatorsrollen, fortsatt verka sammanhållande i arbetet med lokala och regionala överenskommelser och genom strategiskt och operativt arbete främja kvinnors situation på arbetsmarknaden. Det tidigare projektet började 2017 och i med detta beslut pågår arbetet till oktober 2021.

Strukturfondspartnerskapet ger också 2,5 miljoner kronor till Folkuniversitetet på Gotland. De kan nu fortsätta med sitt projekt ”Ökad mångfald ökad tillväxt” och vidareutveckla sitt arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av regionala strukturfondspartnerskap med representanter från bland annat kommuner, regioner, myndigheter och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering 

Kontakt

Ingemar Swalander (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-71 17 58, 0708-74 84 01

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Coronavirusets effekter för näringslivet i Kronoberg

31 mars 2020

Många företag har det tufft just nu, och det kan vara svårt att få en överblick av allt som händer under coronakrisen. Därför hjälper Business Region Kronoberg företagare med en daglig lägesuppdaterin...

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.