Fler nyheter

10 oktober 2019

EU-miljoner till arbete för etablering

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

Det är nödvändigt att våra nya invånare i Kronoberg kan etablera sig i vårt län, både för individen och för samhället. Etablering är en viktig fråga i EU:s regionalpolitik och även för den regionala utvecklingen i Kronoberg, säger Ingemar Swalander (M), ledamot i partnerskapet. 

Medlen ska gå till projektet Etableringssamverkan Kronoberg 2. Projektet ska stärka och effektivisera etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden genom att utgå mer från individers och arbetsgivares behov. Bättre samverkan och samordning av statliga och kommunala resurser, ska göra att fler individer lyckas med sin etablering. Projektet vill stärka koordinatorsrollen, fortsatt verka sammanhållande i arbetet med lokala och regionala överenskommelser och genom strategiskt och operativt arbete främja kvinnors situation på arbetsmarknaden. Det tidigare projektet började 2017 och i med detta beslut pågår arbetet till oktober 2021.

Strukturfondspartnerskapet ger också 2,5 miljoner kronor till Folkuniversitetet på Gotland. De kan nu fortsätta med sitt projekt ”Ökad mångfald ökad tillväxt” och vidareutveckla sitt arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av regionala strukturfondspartnerskap med representanter från bland annat kommuner, regioner, myndigheter och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering 

Kontakt

Ingemar Swalander (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-71 17 58, 0708-74 84 01

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Ökad tillgänglighet till operationsverksamheterna i Kronoberg

16 oktober 2019

Under januari till september 2019 har de opererande verksamheterna på sjukhusen i Ljungby och i Växjö sammanlagt genomfört 321 fler operationer än samma period 2018. Det är också fler personer som kom...

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.