Fler nyheter

10 oktober 2019

EU-miljoner till arbete för etablering

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

Det är nödvändigt att våra nya invånare i Kronoberg kan etablera sig i vårt län, både för individen och för samhället. Etablering är en viktig fråga i EU:s regionalpolitik och även för den regionala utvecklingen i Kronoberg, säger Ingemar Swalander (M), ledamot i partnerskapet. 

Medlen ska gå till projektet Etableringssamverkan Kronoberg 2. Projektet ska stärka och effektivisera etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden genom att utgå mer från individers och arbetsgivares behov. Bättre samverkan och samordning av statliga och kommunala resurser, ska göra att fler individer lyckas med sin etablering. Projektet vill stärka koordinatorsrollen, fortsatt verka sammanhållande i arbetet med lokala och regionala överenskommelser och genom strategiskt och operativt arbete främja kvinnors situation på arbetsmarknaden. Det tidigare projektet började 2017 och i med detta beslut pågår arbetet till oktober 2021.

Strukturfondspartnerskapet ger också 2,5 miljoner kronor till Folkuniversitetet på Gotland. De kan nu fortsätta med sitt projekt ”Ökad mångfald ökad tillväxt” och vidareutveckla sitt arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av regionala strukturfondspartnerskap med representanter från bland annat kommuner, regioner, myndigheter och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering 

Kontakt

Ingemar Swalander (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-71 17 58, 0708-74 84 01

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...