Fler nyheter

6 december 2019

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.

Pengarna kommer från ERUF, europeiska regionalfonden. Totalt fördelas nästan 39 miljoner till sju projekt från ERUF och 24 miljoner från ESF, europeiska socialfonden, i hela Småland och öarna. Projekten som berör Kronobergs län är följande:

Projektnamn

Sökande

Sökt belopp

Beskrivning

IO1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

KVIST - kompetensväxel inom skog och trä

Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB

6 005 269

Ett samverkansprojekt mellan Träcentrum Nässjö, Jönköping University och Linnéuniversitetet. Ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skog- och träindustrin och akademin.

Ledarskap och entreprenörskap i Småland 

 

Linnéuniversitetet

13 250 000

LNU och Centrum för ledarskap i Småland är projektägare och stödtagare. Ska samverka med Ung företagsamhet (UF) i Kalmar och Kronoberg för stödja företagsamma, utvecklingsinriktade unga mellan gymnasium och högre utbildning.

Skogens mångbruk

Lantbrukarnas Ekonomi- AB

4 576 459

Projektet riktar sig till hela programområdet (Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg), till befintliga mångbrukare inom träförädling, jakt & fiske, turism och skogens mat.

IO2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT

Digilyft - Digital omställning i Kronoberg

Region Kronoberg

3 515 547

Målet är att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att få en hälso-och sjukvård som utvecklas i samverkan utifrån medborgarnas behov. Målgruppen är chefer inom Region Kronoberg, näringslivet, akademin och invånarna i Kronoberg.

IO4: Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Klimatsmarta resor i besöksnäringen - exempel från Småland och Öland

Kalmar Läns Landsting

4 992 944

Lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer: Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Samarbete mellan Kronoberg och Kalmar.

 

Vi hoppas att de här projekten ska göra stor nytta i vårt län och ge en injektion till det arbete som pågår kring hållbarhet, digitalisering och ledarskap, säger Ingemar Swalander (M), Carl-Olof Bengtsson (S) och Soili Lång-Söderberg (M), ledamöter i partnerskapet.  

Andra projekt som beviljades regionalfondsmedel, men som inte har aktiviteter i Kronobergs län var:

 • StreamSam, projektägare Kalmar kommun, 4 757 223 kr
 • InsTrä - Struktur och metod för stöd i strategisk kompetensutveckling för skog- och träindustrin, projektägare Träcentrum Nässjö, 1 800 000 kr

Ur Socialfonden beviljades fyra projektmedel om totalt 23 778 488 kr i Jönköpings län:

 • Räkna med mig! 2020, Region Jönköpings län, 5 898 808 kr
 • JOIN 2.0, Gislaveds kommun, 6 138 630 kr
 • Koll förmåga stöd förändring, Jönköpings kommun, 5 920 398 kr
 • Designing Empowerment, Nässjö kommun, 5 820 652 kr

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av regionala strukturfondspartnerskap med representanter från bland annat kommuner, regioner, myndigheter och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering

Kontakt

Ingemar Swalander (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-71 17 58, 0708-74 84 01

Carl-Olof Bengtsson (S)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-84 13 92

Soili Lång-Söderberg (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-93 65 97

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Tandvårdsklinik i Växjö erbjuder drop in

27 januari 2020

Nu kan invånare i Kronoberg gå till tandläkaren på drop in. Varje fredag mellan klockan 7.30-10 går det att besöka Folktandvården Västerbron i Växjö utan att ha bokat tid.

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.