Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

26 januari 2018

Europaforum 2018

Välkommen till Europaforum Småland Blekinge Halland!

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. Det handlar till exempel om nya villkor för EU-finansiering och behov av samverkan för att klara kompetensförsörjningen.

Vad innebär detta för kommuner och regioner i Småland Blekinge Halland? Hur påverkas näringslivet av förändringar inom EU? Vilken roll har ledarskapet i att förbereda verksamheten för dessa förändringar? Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2018 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, näringslivsrepresentanter, forskare och sakkunniga.

Save the date, Europaforum 2018

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...