Fler nyheter

20 februari 2019

Få överbeläggningar på sjukhusen i Kronoberg

Under 2018 minskade Region Kronoberg andelen överbeläggningar från 4.1 procent till 2.7 procent. Därmed är Kronoberg en utav de regioner i landet som har minst överbeläggningar.

Siffror från Sveriges kommuner och landsting visar att antalet överbeläggningar har ökat nationellt, från 4.3 procent 2017 till 4.8 procent 2018. Överbeläggningarna i Kronoberg har istället minskat med hela 1.4 procent under samma period.  

Det känns riktigt bra. Det ger oss bättre förutsättningar att kunna erbjuda en trygg och säker vård och en god arbetsmiljö, säger sjukhuschef Maria Wiltz.

Resultatet i Kronoberg beror på flera insatser.

Vi har under lång tid arbetat för att optimera våra processer. Det handlar om vad vi gör när patienten kommer till oss, är inlagda hos oss och skrivs ut från sjukhuset. Vi jobbar till exempel med trygg och säker utskrivning och har ett gott samarbete med kommunerna. Det senaste året har vi också justerat vår registrering enligt övriga landet.

Det är också tack vare fantastiskt teamarbete på sjukhusen och vassa vårdplatskoordinatorer som vi lyckas hålla nere antalet överbeläggningarna, trots att vi ibland har högt tryck på avdelningarna.

Överbeläggning innebär att en patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller socialstyrelsens krav på "disponibel vårdplats", vilket handlar om utrymmet runt sängen, utrustning och bemanning.

Relaterade nyheter

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Från sommarpraktikant till läkarassistent - drömmen är att bli akutläkare

9 juli 2019

Olivia Alm, 24 år började sin resa som sommarpraktikant i Region Kronoberg till att idag sommarjobba som läkarassistent på Lasarettet Ljungby.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

4 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med en försenad diagnos av cancer i äggstockarna.

Kronobergarna ger hälso- och sjukvården bra betyg

27 juni 2019

Det visar den webbenkät som drygt 800 personer i Kronobergspanelen svarat på. Högst betyg får Region Kronoberg inom områdena jämlik vård, bemötande och delaktighet.