Fler nyheter

28 januari 2020

Fall av legionella vid rättspsykiatriska regionkliniken anmäls till Arbetsmiljöverket

I december upptäckte Region Kronoberg förhöjda halter av bakterien legionella i vattnet i en av rättspsykiatriska regionklinikens byggnader. Detta efter att en medarbetare blivit sjuk. Region Kronoberg satte in omedelbara åtgärder för att minimera risken för att patienter och medarbetare drabbas. Nu anmäler regionen händelsen till arbetsmiljöverket.

En medarbetare vid rättspsykiatriska regionkliniken fick lunginflammation orsakad av legionella och vårdades på sjukhus i november 2019. I samband med det gjordes ingående undersökningar för att spåra var personen utsatts för legionellabakterien. Då upptäckte man att det fanns förhöjda halter av legionella i vattnet i en av rättspsykiatrins byggnader, vilket sannolikt orsakat medarbetarens sjukdom. 

Vi ser allvarligt på att en medarbetare hos oss blivit sjuk på arbetsplatsen. Idag är medarbetaren frisk och jobbar igen. Vi anmäler nu händelsen enligt rutin till Arbetsmiljöverket, säger biträdande verksamhetschef David Wirdelöv.

Legionellabakterien finns normalt i en liten mängd i vanligt vatten, både i vattendrag och i grundvatten. Antalet bakterier är vanligtvis för litet för att framkalla sjukdom. Men under vissa förutsättningar kan mängden bakterier öka. I det här fallet berodde det på att temperaturen på varmvattnet i den här byggnaden under en tid varit för låg på grund av pågående byggarbeten på Sigfridsområdet.

Region Kronoberg satte in flera åtgärder för att minska risken för smitta, bland annat sattes duschmunstycken med filter in som säkerställer att vattnet är fritt från bakterier. Temperaturen på vattnet som går ut i ledningarna höjdes och systemet spolades med hetvatten för att skölja ur och minska mängden bakterier. 

Vi har varit extra uppmärksamma och inte kunnat se några fler fall, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare. Nu uppfyller temperaturen på varmvattnet återigen kraven och ligger på en nivå som minimerar risken för tillväxt av legionella.

Om legionellabakterien

Det finns flera typer av legionellabakterier. Den typ som har upptäckts vid rättspsykiatriska regionkliniken är generellt sett inte farlig och de flesta personer blir inte sjuka. Däremot kan personer med nedsatt immunförsvar drabbas av allvarlig sjukdom om de smittas av bakterien. Smittan kan ske genom att man andas in små vattendroppar som innehåller bakterien, till exempel när man duschar. 

Kontakt

David Wirdelöv

Biträdande verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 60 38, 0709-67 34 00

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Roger O Nilsson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg

12 februari 2020

Roger O Nilsson kommer närmast från Region Gävleborg, där han haft rollen som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Han har bland annat varit ansvarig för utvecklingen av nära vård och för byggnati...

Provtagen person ej smittad av coronaviruset 2019-nCoV

7 februari 2020

Den person i Region Kronoberg som drabbats av luftvägssymtom efter en resa till Kina är inte smittad av coronaviruset. Det visar provsvaret från Folkhälsomyndigheten.

Provtagning av patient med luftvägsbesvär i Kronobergs län

6 februari 2020

En person i Kronobergs län har testats för coronavirus 2019-nCoV. Personen har luftvägsbesvär och har varit i Kina under inkubationstiden, dock inte i Hubeiprovinsen. Personen är inte allvarligt sjuk...