Fler nyheter

28 januari 2020

Fall av legionella vid rättspsykiatriska regionkliniken anmäls till Arbetsmiljöverket

I december upptäckte Region Kronoberg förhöjda halter av bakterien legionella i vattnet i en av rättspsykiatriska regionklinikens byggnader. Detta efter att en medarbetare blivit sjuk. Region Kronoberg satte in omedelbara åtgärder för att minimera risken för att patienter och medarbetare drabbas. Nu anmäler regionen händelsen till arbetsmiljöverket.

En medarbetare vid rättspsykiatriska regionkliniken fick lunginflammation orsakad av legionella och vårdades på sjukhus i november 2019. I samband med det gjordes ingående undersökningar för att spåra var personen utsatts för legionellabakterien. Då upptäckte man att det fanns förhöjda halter av legionella i vattnet i en av rättspsykiatrins byggnader, vilket sannolikt orsakat medarbetarens sjukdom. 

Vi ser allvarligt på att en medarbetare hos oss blivit sjuk på arbetsplatsen. Idag är medarbetaren frisk och jobbar igen. Vi anmäler nu händelsen enligt rutin till Arbetsmiljöverket, säger biträdande verksamhetschef David Wirdelöv.

Legionellabakterien finns normalt i en liten mängd i vanligt vatten, både i vattendrag och i grundvatten. Antalet bakterier är vanligtvis för litet för att framkalla sjukdom. Men under vissa förutsättningar kan mängden bakterier öka. I det här fallet berodde det på att temperaturen på varmvattnet i den här byggnaden under en tid varit för låg på grund av pågående byggarbeten på Sigfridsområdet.

Region Kronoberg satte in flera åtgärder för att minska risken för smitta, bland annat sattes duschmunstycken med filter in som säkerställer att vattnet är fritt från bakterier. Temperaturen på vattnet som går ut i ledningarna höjdes och systemet spolades med hetvatten för att skölja ur och minska mängden bakterier. 

Vi har varit extra uppmärksamma och inte kunnat se några fler fall, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare. Nu uppfyller temperaturen på varmvattnet återigen kraven och ligger på en nivå som minimerar risken för tillväxt av legionella.

Om legionellabakterien

Det finns flera typer av legionellabakterier. Den typ som har upptäckts vid rättspsykiatriska regionkliniken är generellt sett inte farlig och de flesta personer blir inte sjuka. Däremot kan personer med nedsatt immunförsvar drabbas av allvarlig sjukdom om de smittas av bakterien. Smittan kan ske genom att man andas in små vattendroppar som innehåller bakterien, till exempel när man duschar. 

Kontakt

David Wirdelöv

Biträdande verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586038, 046709673400

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Relaterade nyheter

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

2 juni 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades: