Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 januari 2020

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett uppstartsmöte nu i början av året.

En familjecentral innehåller mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst och fungerar som en mötesplats för föräldralediga föräldrar och deras barn.

– Familjecentralerna har gett goda effekter när det gäller att fånga upp barn som kan vara i behov av stöd på ett naturligt sätt. Vi har tidigare en väl fungerande familjecentral på Dalbo i Växjö, och Teleborg är ett av våra mer utsatta områden, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg.

Runtom i länet finns det i dagsläget åtta familjecentraler, och en nionde är på gång i Tingsryd. De drivs i samarbete mellan regionen och kommunerna.

 – Äntligen blir en andra familjecentral i Växjö verklighet. Det blir navet för socialtjänstens stöd till familjer och barn på Teleborg, och för vår samverkan med regionen och skolan för att förebygga utanförskap, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun.

– Vi har länge sett ett behov av en familjecentral på Teleborg och det är mycket glädjande att det snart blir verklighet. Den öppna förskolan är en viktig verksamhet som har en betydande roll i arbetet med tidiga insatser med barnets bästa i fokus, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden i Växjö kommun.

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Oliver Rosengren (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0723-00 55 77

Pernilla Tornéus (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0708-93 25 97

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.