Fler nyheter

18 januari 2019

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operationer där man söver patienter.

Vi sätter alltid patienternas säkerhet först och därför tar vi det säkra före det osäkra och flyttar fram ett antal planerade operationer som kräver sövning, säger Niklas Silvert, verksamhetschef för anestesi inom Region Kronoberg. Vi kommer att genomföra planerade operationer i Ljungby och Växjö, i de operationssalar där vi har fungerande utrustning.

Det är ytterst beklagligt att leverantören inte har kunnat leverera utrustning som håller den kvalitet som vi och våra patienter ska ha, säger Gert-Olov Karlsson, upphandlingschef.

I samband med en telefonkonferens under fredagen meddelande leverantören att de i mitten av nästa vecka kommer att byta de felaktiga delarna. Vilket innebär att Region Kronoberg ska kunna genomföra de operationer som är planerade till slutet av vecka fyra.

Region Kronoberg beklagar att ett antal patienter nu kommer att få vänta ytterligare en tid på sina operationer, men säkerheten sätts alltid i första rummet. De patienter som berörs kommer att få information från sin mottagning. Akuta operationer påverkas inte.  

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...