Fler nyheter

18 januari 2019

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operationer där man söver patienter.

Vi sätter alltid patienternas säkerhet först och därför tar vi det säkra före det osäkra och flyttar fram ett antal planerade operationer som kräver sövning, säger Niklas Silvert, verksamhetschef för anestesi inom Region Kronoberg. Vi kommer att genomföra planerade operationer i Ljungby och Växjö, i de operationssalar där vi har fungerande utrustning.

Det är ytterst beklagligt att leverantören inte har kunnat leverera utrustning som håller den kvalitet som vi och våra patienter ska ha, säger Gert-Olov Karlsson, upphandlingschef.

I samband med en telefonkonferens under fredagen meddelande leverantören att de i mitten av nästa vecka kommer att byta de felaktiga delarna. Vilket innebär att Region Kronoberg ska kunna genomföra de operationer som är planerade till slutet av vecka fyra.

Region Kronoberg beklagar att ett antal patienter nu kommer att få vänta ytterligare en tid på sina operationer, men säkerheten sätts alltid i första rummet. De patienter som berörs kommer att få information från sin mottagning. Akuta operationer påverkas inte.  

Relaterade nyheter

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Förstudie klar i utredningen av ett nytt sjukhus i Växjö

9 april 2019

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation...

Missade blodproppar anmäls enligt Lex Maria

9 april 2019

Region Kronoberg kommer att göra en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som sökte vård inom primärvården på grund av nytillkommen andfåddhet, senare avled