Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

28 april 2020

Detta får vi frågor om just nu

Vi får många frågor som rör covid-19 i våra sociala kanaler. Här är svaren på de fem vanligaste frågorna just nu.

1. Hur många har covid-19 i länets olika kommuner?

På grund av den starka patientsekretessen har regionen valt att inte gå ut med information om vilken kommun de som har covid-19 bor i. Smittspridning finns i hela länet, inte bara i Växjö, men vi går inte in på vilka enskilda kommuner som är mer eller mindre drabbade, för att enskilda patienter inte ska kunna identifieras. Detta kan komma att omvärderas när antalet smittade ökar och risken för identifiering minskar. 

2. Kan jag boka tid för ett coronatest?

Nej, vi har bara kapacitet till att provta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det vill säga de patienter som behöver sjukhusvård, och personal inom vården för att de ska kunna återgå till arbete så snart som möjligt.

3. Varför används inte skyddsutrustning i kontakt med alla patienter?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från Folkhälsomyndigheten finns det ingen rekommendation att vård- eller omsorgspersonal ska ha skyddsutrustning i kontakt med friska personer. Användande av munskydd riskerar tvärtom att ge en falsk trygghet. Har man inte hosta är den primära smittvägen kontaktsmitta, och då är handhygien det främsta sättet att skydda sig.

4. När kan vi testa fler som jobbar på äldreboenden eller i hemtjänsten? Eller ytterligare grupper, till exempel lärare?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för provtagning. I Kronoberg testar vi redan i dag många i förhållande till vår storlek. Förmågan till provtagning beror både på laboratoriekapacitet och tillgång till provtagningsutrustning. Om vi kommer att kunna provta fler framöver vet vi inte i dagsläget.

5. När kommer antikroppstester och hur kommer de användas?

Det vet vi inte än. När det kommer är det troligt att det tas fram nationella riktlinjer för vilka som ska testas.

Relaterade nyheter

Lägesbild från Region Kronoberg 4 juni

4 juni 2020

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med cirka 30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan föränd...

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...