Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

7 april 2020

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vid sjukdom.

En nyligen publicerad studie från Kina visar på samband mellan rökning och svår sjukdom vid coronainfektion. Kunskapsläget är begränsat eftersom antalet studier än så länge är få men eftersom covid-19 angriper luftrör och lungor som påverkas kraftigt av rökning är ett samband inte överraskande.

Förutom hälsovinsterna med att sluta röka så kan det också vara ett sätt att öka känslan av att kunna påverka din egen livssituation. Vid ett rökstopp kommer många av de positiva effekterna för kroppen direkt, det är aldrig för sent att sluta röka.

Sluta röka digitalt

I Kronobergs län finns tobaksavvänjare på vårdcentralerna och på Primärvårdens hälsoenhet. Numer finns även möjlighet att få stöd till att sluta röka eller snusa via Tobakshjälpen, det innebär att du får stöd att sluta digitalt tillsammans med en tobaksavvänjare.

All tobaksavvänjning är kostnadsfri i Kronobergs län. Ta kontakt med din vårdcentral eller med primärvårdens hälsoenhet. I Kronoberg finns även en särskild modell utarbetad för att passa unga 16–29 år som kallas Fimpar du fimpar jag där du slutar tillsammans med en kompis.

Mer information på 1177

Relaterade nyheter

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Digitala kallelser på gång i regionen

27 maj 2020

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.

Frivilliga är med och räddar liv

25 maj 2020

Region Kronoberg ansluter sig nu till tjänsten Sms-livräddare som är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.