Fler nyheter

15 juli 2019

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av sina ålderspensionärer i landet, efter Region Jönköpings län.

Influensavaccin ger inte 100 procent skydd, men minskar risken för insjuknande och lindrar ofta symtomen för de som ändå insjuknar. Ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna riskerar att drabbas allvarligt av säsongsinfluensa och därför rekommenderar vi att de vaccinerar sig, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg. 

I Kronoberg ökade andelen vaccinerade från 57 till 62 procent, trots vaccinbrist i Kronoberg och i hela Sverige.

Årets vaccin skyddade bra mot den influensastam som dominerade i stora delar av säsongen.  Totalt sett kan man säga att vaccinet gav ett ganska gott skydd, säger Christian Romin Blomqvist.

Det är WHO som, inför varje säsong, beslutar om vilka virusstammar som ska ingå i årets vaccin. Vaccinet håller under en säsong och ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Vaccinationskampanjen 2019 startar i mitten på november.

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.