Fler nyheter

15 juli 2019

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av sina ålderspensionärer i landet, efter Region Jönköpings län.

Influensavaccin ger inte 100 procent skydd, men minskar risken för insjuknande och lindrar ofta symtomen för de som ändå insjuknar. Ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna riskerar att drabbas allvarligt av säsongsinfluensa och därför rekommenderar vi att de vaccinerar sig, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg. 

I Kronoberg ökade andelen vaccinerade från 57 till 62 procent, trots vaccinbrist i Kronoberg och i hela Sverige.

Årets vaccin skyddade bra mot den influensastam som dominerade i stora delar av säsongen.  Totalt sett kan man säga att vaccinet gav ett ganska gott skydd, säger Christian Romin Blomqvist.

Det är WHO som, inför varje säsong, beslutar om vilka virusstammar som ska ingå i årets vaccin. Vaccinet håller under en säsong och ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Vaccinationskampanjen 2019 startar i mitten på november.

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

11 december 2019

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 milj...

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

10 december 2019

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt part...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.