Fler nyheter

15 juli 2019

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av sina ålderspensionärer i landet, efter Region Jönköpings län.

Influensavaccin ger inte 100 procent skydd, men minskar risken för insjuknande och lindrar ofta symtomen för de som ändå insjuknar. Ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna riskerar att drabbas allvarligt av säsongsinfluensa och därför rekommenderar vi att de vaccinerar sig, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg. 

I Kronoberg ökade andelen vaccinerade från 57 till 62 procent, trots vaccinbrist i Kronoberg och i hela Sverige.

Årets vaccin skyddade bra mot den influensastam som dominerade i stora delar av säsongen.  Totalt sett kan man säga att vaccinet gav ett ganska gott skydd, säger Christian Romin Blomqvist.

Det är WHO som, inför varje säsong, beslutar om vilka virusstammar som ska ingå i årets vaccin. Vaccinet håller under en säsong och ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Vaccinationskampanjen 2019 startar i mitten på november.

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...