Fler nyheter

24 mars 2020

Fler möten i regionstyrelsens arbetsutskott på grund av coronaviruset

Med anledning av coronautbrottet i Sverige kommer regionstyrelsens arbetsutskott att sammanträda varje vecka med start på torsdag. Det beslutades i regionstyrelsen på tisdagen.

Dessutom får arbetsutskottet utökade befogenheter att fatta beslut.

– På grund av coronautbrottet så kan det krävas snabba beslut. Därför behöver vi i arbetsutskottet träffas oftare, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Budgetarbetet skjuts på framtiden

På grund av det osäkra ekonomiska läget så skjuts beslutet om budget för 2021 fram.

– Det går inte att få någon överblick över de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet, därför är det svårt att planera framåt i nuläget, säger Mikael Johansson.

Regionfullmäktiges sammanträde som skulle ägt rum den 8 april är inställt på grund av risken för smittspridning.

Vid regionstyrelsens sammanträde bifölls motionen om Växjö flygplats som testflygplats för elektriska flygplan, och ärendet om intraprenad återremitterades. I övriga ärenden fattades beslut enligt förslag.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

Region Kronoberg stöttar kulturen i coronatider och för framtiden

6 april 2020

Kultursektorn har drabbats hårt till följd av coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg beslutat om...

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.