Fler nyheter

17 januari 2019

Fler vaccinerar sig mot influensa

I flera år har andelen kronobergare 65 år eller över som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan legat stabilt på omkring 57 procent under hela säsongen. Under vaccinationstiden november-december 2018 har andelen ökat till 60,7 procent, trots vaccinbrist i Kronoberg och i hela Sverige.

Vi har kunnat erbjuda vaccin till de medicinska riskgrupperna hela tiden, men inte alltid på just den vårdcentralen som patienten vänt sig till. Nu efter nyår har vårdcentralerna haft möjlighet att beställa mer vaccin så vi har släppt på prioriteringsordningen, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare.

Nu uppmanar smittskyddsläkaren de som har tänkt vaccinera sig, att göra det redan den kommande veckan.

Antalet fall av influensa börjar öka i Kronoberg och då det tar 10-14 dagar att få full effekt av vaccinet är det bara meningsfullt att vaccinera i ungefär en vecka till.

Intresset har ökat i fler regioner

En nationell datainsamling med 14 landsting och regioner visar att de flesta som ingår i insamlingen redan har överträffat den vaccinationstäckning som de uppnått hela den föregående säsongen, trots vaccinbrist före årsskiftet.

Det är svårt att säga varför intresset för vaccination har ökat. Det är ingen isolerad företeelse i Kronoberg utan många regioner har ökat vaccineringen i år. Men att vaccinet innehåller fyra olika virusstammar kan säkert ha bidragit lite, säger Christian Romin Blomkvist.

I Region Kronoberg anordnades för första gången tre lokala utbildningseftermiddagar för de sjuksköterskor som ger vaccin, något som kan ha bidragit till ökningen.

Mer information

 

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Förstudie klar i utredningen av ett nytt sjukhus i Växjö

9 april 2019

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation...

Missade blodproppar anmäls enligt Lex Maria

9 april 2019

Region Kronoberg kommer att göra en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som sökte vård inom primärvården på grund av nytillkommen andfåddhet, senare avled

Planering igång: nya lokaler för barnhabiliteringen

4 april 2019

Region Kronobergs politiska ledning har gett regiondirektören ett uppdrag att se över möjligheten till nya lokaler för barnhabiliteringen i Växjö.