Fler nyheter

26 januari 2018

Fler YH-utbildningar till Kronoberg

Enligt besked från Myndigheten för yrkeshögskolan i dag får Kronoberg stöd till att genomföra sju YH-utbildningar. I år var det 14 utbildningsanordnare som ansökte om att få bedriva YH-utbildningar.

Antalet helårsplatser inom YH ska öka nationellt från 28 000 under 2018 till 44 000 år 2022 och därför beviljar myndigheten stöd till 43 % av de ansökta utbildningarna, jämfört med ca 27 % 2017. Förra året var Kronobergs beviljandegrad på 20 % (vilket var under riksgenomsnittet) och nu för 2018 på 50 % vilket är över riksgenomsnittet.

Se de yrkesutbildningar i Kronoberg som får stöd här, öppnas i nytt fönster

Kompetensförsörjningen är en väldigt viktig fråga för Region Kronoberg som bland annat stöttar utbildningsanordnare som vill starta YH-utbildningar.

Vi vet att yrkesutbildningar ett väldigt viktigt verktyg för att få fler i arbete och därmed minska arbetslösheten. Att vi nu fått sju nya yrkesutbildningar beviljade i Kronoberg är självklart väldigt glädjande för länet och ett konkret resultat av regeringens riktade satsningar på kompetensutveckling, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S).

Markaryd fick stöd till att åter driva en YH-utbildning för värmepumptekniker, där utbildningsanordnaren (Kunskapscentrum Markaryd) har fått stöd från Region Kronoberg i att göra sin ansökan.

Den ofrivilliga pausen blev tack och lov bara ett år. Efter att vi fått avslag på föregående ansökning så samlade vi snabbt ihop alla medverkande för att ytterligare vässa vår nästa ansökan. En tydligare samverkan med Region Kronoberg gav vår ansökan en större tyngd vilket kan ha varit avgörande för beslutet. Nu ser vi fram emot att köra igång igen, säger Anders Andersson, rektor.

Växjö fick stöd till sina två satellitutbildningar, ett nytt koncept som kan ge stort genomslag på sikt för regionens kompetensförsörjning.

I årets beviljandeomgång för yrkeshögskoleutbildningar har vår satsning på att ansöka om yrkeshögskoleutbildningar som satellitort gett framgång. Yrkeshögskoleutbildningarna Fastighetsingenjör tekniska system och Redovisningskonsult kommer att bedrivas här i Växjö. Att bedriva yrkeshögskoleutbildning som satellit innebär att en utbildning delas av flera anordnare. Det passar speciellt orter som inte är storstäder, säger Karin Wirdheim, verksamhetsansvarig, Växjö Yrkeshögskola.

Utbildningar inom Region Kronoberg

Region Kronoberg får medel för att utbilda fler specialistundersköterskor för barn/ungdom och inom IVA/OP/anestesi. Med de sedan tidigare godkända utbildningarna tandsköterska och medicinsk sekreterare, handlar det om drygt 117 heltidsstuderande som bereds utbildningsplats inom Region Kronoberg i höst.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Jonas Mokvist

Samordnare arbetsmarknadsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 75, 0728-88 20 56

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...