Fler nyheter
Foto: Anna Nordström Foto: Anna Nordström

28 april 2020

Flyktinghälsovården skapar trygghet i coronatid

Vårdcentralen i Alvesta var snabb med att gå ut och informera om det nya coronaviruset på asylboenden och andra samlingsplatser där personer med utländsk bakgrund finns. Behovet av information är väldigt stort.

Att kommunicera med invånare som har svenska som andraspråk är inte alltid så lätt. När vården dessutom behöver nå ut med viktig information snabbt räcker det oftast inte med skriftlig information då många inte kan läsa eller förstå svenska.

När de första larmen om covid-19 kom agerade vårdcentralen Alvesta snabbt.

Jennie Josefsson och Hanna Fridell arbetar som undersköterskor på vårdcentralens flyktinghälsovård.

Det är viktigt att jobba utåtriktat och det gör vi i vanliga fall också. Man behöver komma ut och prata. Både för att förklara men också för att skapa förtroende.

Jennie och Hanna berättar att nyanlända kan ha en misstro mot myndigheter då de kommer från länder som kan vara korrupta och att man därför har svårt att lita fullt ut på den information som ges.

Vi märkte tidigt av en stor oro. Det kom personer direkt till vårdcentralen som vill ha information men det fanns också de som inte vågade komma alls till sina bokade tider. Många följer nyheter från sina hemländer men Sverige har ju inte samma förhållningsregler som andra länder så det blir lätt en krock mellan budskapen.

Behövde ge muntlig information

Sedan coronalarmet kom har Jennie och Hanna varit ute vid flera tillfällen och informerat. Med sig har de haft en tolk och bildstöd för att förtydliga vad som gäller. Denna kombination fungerar väldigt bra. De har både pratat om covid-19 i större grupper men även familjevis. De enskilda samtalen har gett mest då Jennie och Hanna har kunnat möta varje familjs specifika frågor.

Många bor trångt, en del med äldre släktingar så då är det ju extra viktigt med avhållsamhet i den mån det går och att upplysa om hur viktigt det är med en god handhygien, säger Jennie.

Vårdcentralen i Alvesta har tagit ett stort ansvar i att informera även om allt inte är hälsorelaterade frågor. De samarbetar gärna med hela kommunen.

Vi fick också signaler om att många barn i skolan hålls hemma med rädsla för viruset. Detta för att många andra länder har valt att göra så. Vi fick försöka prata med föräldrarna och förklara att det är viktigt att barnen fortsätter komma till skolan om de är friska.

Vårdcentralen Alvestas erfarenheter är att en muntlig dialog är oerhört viktig.

Man får försöka sätta sig in i deras situation och skapa sig kunskaper som gör att man se saker ur deras synvinkel, då går det oftast ganska bra, menar Jennie och Hanna.

Relaterade nyheter

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Digitala kallelser på gång i regionen

27 maj 2020

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.

Frivilliga är med och räddar liv

25 maj 2020

Region Kronoberg ansluter sig nu till tjänsten Sms-livräddare som är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.