Fler nyheter

16 mars 2018

Folkhälsoenkät ska skapa förutsättningar för en bättre hälsa

Under våren skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 landsting och regioner ut nationella folkhälsoenkäten till 280 000 svenskar.

Statistiken är viktig, eftersom den kan användas som underlag till politiska beslut. Det skapar möjligheter att sätta in insatser på rätt ställe, för att skapa en bra hälsa för alla. I Kronobergs län får cirka 13 000 invånare mellan 16 och 84 år en enkät i brevlådan som innehåller frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

För att förbättra kronobergarnas förutsättningar till ett gott liv behöver vi kunskap om hur det står till med hälsan i länet. Den här enkätundersökningen ger oss underlag för att utveckla vårt folkhälsoarbete, därför är allas svar viktiga. En god hälsa i Kronoberg är vår utmaning! säger Martin Myrskog, regiondirektör på Region Kronoberg.

Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är en fortlöpande samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Sveriges regioner/landsting och Statistiska centralbyrån (SCB).

För mer information kontakta:

Ingrid Edvardsson Aurin, Folkhälsoutvecklare Region Kronoberg

Det här är en e-postadress, 0709-84 45 88, 0470-58 85 31

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...