Fler nyheter

16 mars 2018

Folkhälsoenkät ska skapa förutsättningar för en bättre hälsa

Under våren skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 landsting och regioner ut nationella folkhälsoenkäten till 280 000 svenskar.

Statistiken är viktig, eftersom den kan användas som underlag till politiska beslut. Det skapar möjligheter att sätta in insatser på rätt ställe, för att skapa en bra hälsa för alla. I Kronobergs län får cirka 13 000 invånare mellan 16 och 84 år en enkät i brevlådan som innehåller frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

För att förbättra kronobergarnas förutsättningar till ett gott liv behöver vi kunskap om hur det står till med hälsan i länet. Den här enkätundersökningen ger oss underlag för att utveckla vårt folkhälsoarbete, därför är allas svar viktiga. En god hälsa i Kronoberg är vår utmaning! säger Martin Myrskog, regiondirektör på Region Kronoberg.

Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är en fortlöpande samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Sveriges regioner/landsting och Statistiska centralbyrån (SCB).

För mer information kontakta:

Ingrid Edvardsson Aurin, Folkhälsoutvecklare Region Kronoberg

Det här är en e-postadress, 0709-84 45 88, 0470-58 85 31

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...