Fler nyheter

27 augusti 2019

För lång tvångsvård efter beslutsmiss, anmäls enligt Lex Maria

En patient inom vuxenpsykiatrin tvångsvårdades en månad längre än brukligt, nu anmäler Region Kronoberg händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det var när chefsöverläkaren vid vuxenpsykiatriska kliniken i Växjö, ansökte till Förvaltningsrätten om förlängd tvångsvård av en patient som vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), som missen upptäcktes.  Patienten hade vårdats enligt LPT nästan en månad för länge, pågrund av ett felaktigt datum i patientens föregående dom.  

I domen står ett fixerat datum och det har man noterat och gått efter, säger chefläkare Lars Häggström. Ingen märkte att Förvaltningsrätten skrivit domen en månad för lång tid. Normalt får Förvaltningsrätten bara besluta om förlängning 6 månader i taget, nu blev det  7 månader. Att bedriva tvångsvård utan att den är giltig bedöms ofta som ett allvarligt brott, men frågan är var ansvaret i detta fall ligger, på Förvaltningsrätten eller på chefsöverläkaren, som är den juridiska personen i verksamheten. Fallet och ansvarsfrågan får nu bedömas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avslutar Lars Häggström.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

För mer information:

Lars Häggström

Chefläkare för vuxenpsykiatrin

Arbetar som chefläkare inom psykiatrin. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser Tillsammans med övriga chefläkar...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00

Relaterade nyheter

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

Återbruk gjorde dem till vinnare av hållbarhetspriset

15 november 2019

När klinisk avdelningen för patologi och cytologi i Region Kronoberg fick tillgång till fler rum började de leta begagnade möbler.