Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

13 mars 2020

Förändrade kriterier för provtagning – stanna hemma om du är sjuk

Region Kronoberg ändrar kriterierna för provtagning av coronavirus. Uppmaningen till dig som känner förkylningssymtom är att avstå från besök i vården som inte är nödvändiga, vid tveksamhet ring aktuell enhet.

Anledningen till ändringen är att Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att regionen vill undvika att få in covid-19 i vården. 

Patienter med behov av sjukhusvård provtas 

Nu provtas endast patienter med akut luftvägsinfektion med behov av inneliggande vård på sjukhus, som kommit hem från besök utomlands de senaste två veckorna eller varit i kontakt med någon person smittad av covid-19.  

Du som känner dig förkyld eller har luftvägssymtom utan andra underliggande sjukdomar ska stanna hemma och undvika att träffa andra människor tills du mår bättre. Du behöver inte bli provtagen för covid-19. Om du känner dig mycket sjuk, ring 1177. 

För att minska smittspridningen behöver regionen prioritera vilka som provtas. Fokus ligger på att inte få in smitta på sjukhus eller i vårdlokaler. Förändringen görs också för att vårdens resurser och provtagningsmaterial ska räcka till under en längre tid.

Besök inte vården i onödan

Uppmaningen att avstå vårdbesök om du har förkylningssymtom gäller samtliga våra verksamheter: sjukhusen, vårdcentraler, tandvård och psykiatrin. Om du känner dig sjuk; har feber, hosta, andningsbesvär eller halsont ber vi dig att stanna hemma. Det gäller även vid lindrig förkylning.

Om du är sjuk och har en bokad tid hos oss ska du boka om eller boka av din tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se, eller ringa din mottagning, vårdcentral eller klinik. Du kommer inte att debiteras för ditt besök.

Vi uppmanar till så få besök som möjligt till anhöriga som ligger inlagda och har du som anhörig luftvägsbesvär inklusive förkylning så får du inte besöka inneliggande patienter på sjukhusen i Kronoberg.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning av coronavirus i Sverige är mycket hög. Därför är det viktigt att alla respekterar våra begränsningar för besök. Störst risk för att bli allvarligt sjuk löper äldre och människor med flera sjukdomar.

På 1177.se finns trygg och faktagranskad information om covid-19. 

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Snabbare betalning till mindre leverantörer

3 april 2020

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har Region Kronoberg beslutat att godkänna kortare betalningstider än normalt gällande 30 dagar.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.