Fler nyheter

17 december 2019

Förbättrad tillgänglighet ger Region Kronoberg totalt 50 miljoner ur Kömiljarden

När väntetidssiffrorna för samtliga regioner sammanräknats står det klart att Region Kronoberg är en av de regioner som förbättrat tillgängligheten i den specialiserade vården mest. Därmed får regionen totalt ta del av cirka 50 miljoner ur Kömiljarden.

I jämförelse med 2018 års väntetider har tillgängligheten till ett första besök inom specialistvården förbättrats med mellan fyra och fem procentenheter. När det gäller att komma till operation inom ramen för vårdgarantin så har Region Kronoberg förbättrat väntetiderna med mellan 15 och 21 procentenheter. 

Våra medarbetare har gjort ett mycket bra arbete under 2019 för att öka tillgängligheten och därmed korta våra köer. Vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra, men vi är på god väg. Genom att korta köerna får vi extra statsbidrag som vi kan använda för att korta köerna ännu mer. Det är viktigt att vi fortsätter fokusera på dessa frågor, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Även övriga regioner har förbättrat tillgängligheten inom den specialiserade vården jämfört med 2018 och kommer också att få ta del av Kömiljarden. Hur mycket pengar det innebär varierar beroende på hur väl man lyckats och regionens storlek.

Fakta kömiljarden

Kömiljarden är ett incitament från regeringen för att stötta Sveriges regioner ekonomiskt när det gäller att förbättra tillgängligheten i vården. 2019 års överenskommelse ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Fakta vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

0 – Kontakt med primärvården samma dag
3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

Mer information

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.