Fler nyheter

16 september 2019

Företag som vill bli gröna efterlyses

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utbildning och rådgivning.

Deltagarna får genom aktiviteterna tillgång till kunskap och inspiration, verktyg och stöd, mötesplatser för samverkan och idéutveckling. Målet är att verksamheten ska utvecklas och bli konkurrenskraftig inom en cirkulär ekonomi.

Med hjälp av projektet vill vi nå våra mål om ett ekonomiskt system som stimulerar till ett självförnyande samspel mellan ekonomi, samhälle och ekosystem. Det är viktigt för den regionala utvecklingen i Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag.

Att bli mer cirkulär och hållbar i sitt företag medför att man blir alltmer konkurrenskraftig. Därför är denna satsning viktig och erbjudandet om kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag innebär en stor möjlighet att påbörja eller skala upp omställningsarbetet, säger Ann-Mari Ståhlberg styrelseordförande för Sustainable Småland.

Om träffarna

Onsdagen den 18 september genomförs en av flera planerade träffar som riktar sig till företagare. Media är välkomna att delta kl 7.30-9.00 på Högskolecentrum Garvaren i Ljungby. 

Denna näringslivsfrukost kommer handla om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Träffen anordnar vi i samarbete med Idé & Resurscentrum, CIL, Handelskammaren, Ljungby Business Arena och Ljungby kommun, berättar projektledare Natalie Hafdelin.

Under träffen hålls en föreläsning med Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi. Han svarar också på frågor hur cirkulär ekonomi kan bidra till innovation, lönsamhet och nya tankesätt i våra företag. 

Om satsningen

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är ett samverkansprojekt som stöttar näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Projektet pågår hösten 2018 till sommaren 2021 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län, där Region Kronoberg är projektägare. Linnéuniversitetet är samverkanspart och i projektet ingår även Energikontor Sydost och Sustainable Småland.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Natalie Hafdelin

Projektledare Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 33 06, 0720-83 18 88

Relaterade nyheter

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

11 december 2019

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 milj...

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

10 december 2019

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt part...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.