Fler nyheter

16 september 2019

Företag som vill bli gröna efterlyses

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utbildning och rådgivning.

Deltagarna får genom aktiviteterna tillgång till kunskap och inspiration, verktyg och stöd, mötesplatser för samverkan och idéutveckling. Målet är att verksamheten ska utvecklas och bli konkurrenskraftig inom en cirkulär ekonomi.

Med hjälp av projektet vill vi nå våra mål om ett ekonomiskt system som stimulerar till ett självförnyande samspel mellan ekonomi, samhälle och ekosystem. Det är viktigt för den regionala utvecklingen i Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag.

Att bli mer cirkulär och hållbar i sitt företag medför att man blir alltmer konkurrenskraftig. Därför är denna satsning viktig och erbjudandet om kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag innebär en stor möjlighet att påbörja eller skala upp omställningsarbetet, säger Ann-Mari Ståhlberg styrelseordförande för Sustainable Småland.

Om träffarna

Onsdagen den 18 september genomförs en av flera planerade träffar som riktar sig till företagare. Media är välkomna att delta kl 7.30-9.00 på Högskolecentrum Garvaren i Ljungby. 

Denna näringslivsfrukost kommer handla om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Träffen anordnar vi i samarbete med Idé & Resurscentrum, CIL, Handelskammaren, Ljungby Business Arena och Ljungby kommun, berättar projektledare Natalie Hafdelin.

Under träffen hålls en föreläsning med Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi. Han svarar också på frågor hur cirkulär ekonomi kan bidra till innovation, lönsamhet och nya tankesätt i våra företag. 

Om satsningen

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är ett samverkansprojekt som stöttar näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Projektet pågår hösten 2018 till sommaren 2021 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län, där Region Kronoberg är projektägare. Linnéuniversitetet är samverkanspart och i projektet ingår även Energikontor Sydost och Sustainable Småland.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Natalie Hafdelin

Projektledare Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 33 06, 0720-83 18 88

Relaterade nyheter

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...