Fler nyheter

21 december 2017

Försenad diagnos av öroninflammation som ledde till blodförgiftning

Region Kronoberg har efter förnyad utredning gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick sin infektionsdiagnos fördröjd på en av länets vårdcentraler

Anmälan gäller en patient som sökte vård för huvudvärk, förkylning och ont i öronen i maj 2017. Hörselgångsinflammation konstaterades, och behandling för detta påbörjades. Då tillståndet snabbt förvärrades försökte patienten kontakta både vårdcentral och olika akutmottagningar, men lyckades inte få någon ny bedömning förrän tillståndet förvärrats ytterligare efter ett par dagar.

Vid ett snabbt omhändertagande visade det sig att infektionen spridit sig och medfört en blodförgiftning och hjärnskada som trots intensivvård ledde till att patienten avled.

Ärendet har tidigare behandlats av IVO (Inspektionen för vård och omsorg), men efter en sekundäranalys väljer vi att göra en Lex Maria. Detta för att delge övrig vård och omsorg de insatser som gjorts och planerats för att minimera risken för upprepning.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bedömning enligt Lex Maria.

Om Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

För mer information

Håkan Ivarsson

Chefläkare för primärvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 67 70, 0767-20 78 37

Relaterade nyheter

Beslut om 662 miljoner kronor i investeringsplanen

23 januari 2018

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att godkänna 2018-års investeringsplan på 662 miljoner kronor. I planen finns fastighetsinvesteringar, omfattande IT investeringar, byte av fastighets...

Nu öppnar en ny gemensam sjukhusreception för Centrallasarettet i Växjö

22 januari 2018

För att få en funktionell reception för våra patienter har vi samlat alla mottagningskassor på ett ställe, i centrallasarettets entré. Som ett komplement finns det serviceterminaler där patienterna sj...

Bokslutskommuniké för Region Kronoberg 2017

22 januari 2018

Under 2017 har flera insatser påbörjats för att stabilisera Region Kronobergs ekonomi. Ett viktigt arbete som trappades upp under hösten var arbetet med att vara oberoende av hyrpersonal under 2019. A...

40 forskare träffar 1 000 elever på 23 skolor i Kronobergs län

22 januari 2018

I september 2015 fick tusentals elever ett minne för livet när 90 astronauter besökte skolor runt om i länet. Det kallades för en outreach. Sedan dess har Mot nya höjder fortsatt att inspirera lärare...