Fler nyheter

21 december 2017

Försenad diagnos av öroninflammation som ledde till blodförgiftning

Region Kronoberg har efter förnyad utredning gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick sin infektionsdiagnos fördröjd på en av länets vårdcentraler

Anmälan gäller en patient som sökte vård för huvudvärk, förkylning och ont i öronen i maj 2017. Hörselgångsinflammation konstaterades, och behandling för detta påbörjades. Då tillståndet snabbt förvärrades försökte patienten kontakta både vårdcentral och olika akutmottagningar, men lyckades inte få någon ny bedömning förrän tillståndet förvärrats ytterligare efter ett par dagar.

Vid ett snabbt omhändertagande visade det sig att infektionen spridit sig och medfört en blodförgiftning och hjärnskada som trots intensivvård ledde till att patienten avled.

Ärendet har tidigare behandlats av IVO (Inspektionen för vård och omsorg), men efter en sekundäranalys väljer vi att göra en Lex Maria. Detta för att delge övrig vård och omsorg de insatser som gjorts och planerats för att minimera risken för upprepning.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bedömning enligt Lex Maria.

Om Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

För mer information

Håkan Ivarsson

Chefläkare för primärvården

Arbetar som chefläkare för primärvård och rehabcentrum. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser Tillsammans med...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 67 70, 0767-20 78 37

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos

19 april 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Primus Kim och Årets handledare utsedda!

16 april 2018

Idag arrangerades ”handledarens dag” för femte året i rad av Vård- och omsorgscollege på Växjö Konserthus. Två utmärkelser delades ut till vård och omsorgspersonal: ”Primus Kim” och ”Årets handledare”...

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver få komma till tals

16 april 2018

Barn har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Men särskilt de små barnen hörs sällan i forskning. Karin Pernebo har i sin forskning bland annat låtit barn mellan fy...

Goda resultat för primärvården och rehabiliteringen i länet

13 april 2018

Primärvården i länet får goda resultat i den nationella patientenkäten. Ytterligare ett glädjande besked är att regionens rehabilitering får ett mycket gott resultat av patienterna.