Fler nyheter

6 april 2020

Första dödsfallet i covid-19 i länet

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.

Avdelningen för vårdhygien i Region Kronoberg samarbetar med medicinskt ansvarig sjuksköterska på kommunen kring smittspårning på boendet.

På grund av patientsekretessen kommer vi inte lämna ut några ytterligare uppgifter om den avlidna.

Vi känner med de anhöriga. Det är för våra äldre och för personer i riskgrupper som det nya coronaviruset kan få de allvarligaste konsekvenserna. Att även vi i länet skulle få dödsfall är mycket beklagligt, men också tyvärr väntat, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare.

Just nu finns 53 bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. 3 personer vårdas på sjukhus.

Information om coronaviruset

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Relaterade nyheter

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Lägesbild från Region Kronoberg 4 juni

4 juni 2020

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med cirka 30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan föränd...

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.